Vesilintulaskennat alkavat – tervetuloa mukaan!

Valtakunnalliset vesilintulaskennat käynnistyvät ja ensi viikonloppu on jo hyvää aikaa tehdä laskentoja eteläisimmässä Suomessa. Vesilintulaskenta on hyvin helppo laskentamuoto, jossa lasketaan vesialueen vesilinnut parvittain eriteltynä. Laskentoja voi tehdä sekä karuilla että rehevillä vesillä. Yhden aamun aikana ehtii laskea tarvittaessa useita kohteita. Vesilintulaskentojen tekeminen onnistuu myös hyvin lintuatlasretkeilyn ohessa.

Perusta oma vesilintulaskentakohde tai elvytä vanha laskentapaikka henkiin.
Vesilintulaskennoista löytyy lisätietoja osoitteesta https://www.luomus.fi/fi/vesilintulaskenta, josta löytyy mm.

*   kirje vuoden 2023 laskijoille
*   karttapalvelu aktiivisiin ja passiivisiin laskentakohteisiin
*   10 kohdan pikaohje laskennoista
*   2 min video laskentojen tekemisestä

Kohteita voi tarkastella myös Laji.fi:n järjestelmässä osoitteessa:
https://laji.fi/project/MHL.65/form/MHL.65/places?activeNP=MNP.12930

Vesilintulaskentatietoja käytetään mm. uhanalaisuusarvioinnissa, kosteikkojen kunnostustoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimisessa sekä metsästyssääntelyn tukena.

Tervetuloa mukaan laskentoihin!

Aleksi Lehikoinen (Luomus) ja Tero Toivanen (BirdLife Suomi)

Posted in Uutiset.