Tauvon lintuasema

Tauvon lintuasema toimii Siikajoella muuttavan ja pesivän linnuston tutkimuspaikkana. Asemarakennukset omistaa Oulun luonnonystäväin yhdistys ry. Maaperä on metsähallituksen omistuksessa.

Aseman toiminta

Asemalla on tutkittu lintuja jo vuodesta 1965. Pääpaino on ollut muuttavien lintujen rengastamisessa ja havainnoinnissa, mutta myös pesivää ja levähtelevää linnustoa aseman viereisellä Ulkonokalla on seurattu. Myös muu biologinen tutkimus, erityisesti maankohoamisrannan kasvillisuuden selvitys, on aina ollut osa aseman toimintaa.

Tauvon lintuaseman toimintaa esitellään aseman blogisivuilla: http://tauvonlintuasema.blogspot.com/

Linnuston erityispiirteet

  • Alkukeväällä voimakasta isojen lintujen (isot petolinnut, kurjet, joutsenet jne.) näkyvää muuttoa.
  • Loppukeväästä-alkukesästä hyönteissyöjien (erityisesti pajulintu) muuttoa ja rengastusta.
  • Kesällä ns. välimuuttoa (rastaiden ja peippolintujen liikehdintää juhannuksen jälkeen aina elokuun alkuun).
  • Syksyisin Ulkonokka on Perämeren parhaita muuttokahlaajien levähdyspaikkoja.
  • Syksymmällä erinomainen vaelluslintujen muutto- ja rengastuspaikka.

Ulkonokka on Perämeren laajimpia lentohietikkoja, joka hoitotoimenpiteistä huolimatta on kuitenkin kasvamassa umpeen, mitä on viime vuosina yritetty ehkäistä nautojen laiduntamisella. Tauvonniemen eteläosissa on kuivien mäntykankaiden keskellä reheviä lintujärviä ja -lampia (mm. Säikänlahti, Hietaniitynlahti).