MAALI – Maakunnallisesti tärkeät lintualueet

Maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden selvittäminen ja nimeäminen (MAALI) on BirdLifen valtakunnallinen hankekehys, jossa alueelliset lintuyhdistykset tunnistavat alueensa maakunnallisesti tärkeät lintualueet. MAALI koostuu eri puolilla Suomea eri aikoihin toteutettavista kuhunkin maakuntaan räätälöidyistä hankkeista. MAALI on lähtökohtaisesti proaktiivinen, eli hankkeessa halutaan osoittaa linnustolle tärkeät alueet, jotta ne voidaan ottaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, kuten kaavoituksessa, huomioon. Alueellisten hankkeiden tulokset ja paikkatietorajaukset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Näin yhdistyksiin vuosikymmenten aikana kertynyt lintuasiantuntemus edistää tehokkaasti linnuille tärkeiden alueiden säilymistä.

PPLY:n MAALI-raportit

  • Suolinnustoselvitys
    Repo, J. ja Auvinen, A.-P. 2011. Suolinnustoselvitys. Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Kainuun suo-ohjelma. Pesimälinnustoinventoinnit 2011. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteelinen yhdistys ry. Oulu. 54 s.
  • Muuttoreittiselvitys
    Hölttä, H. 2013. Lintujen muuttoreitit ja pullonkaula-alueet Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoimarakentamisen kannalta

PPLY:n MAALI-kohteet HUOM! KOHTEIDEN JULKAISU ON KESKEN

Kaivostenneva Kohdekortti (pdf) Rajaus (shp) Kartoitustiedot (xslx)
Alue 2 Kohdekortti (pdf) Rajaus (shp) Kartoitustiedot (xslx)

Esimerkki siitä miten kohteet voitaisiin esittää ja linkittää kartalla