Hallitus

PPLY:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 6–12 syyskokouksen kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista kokous vuosittain valitsee yhden hallituksen Puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, joka voi olla myös hallituksen ulkopuolelta.

 

Puheenjohtaja

Ari-Pekka Auvinen
Hiomokatu 1 B 24, 90520 Oulu
aripekka00@hotmail.com, puh. 050 4133403

Varapuheenjohtaja

Esa Hohtola
Pinotie 8, 90570 Oulu
Esa.Hohtola@oulu.fi, puh. 040-7515572

Sihteeri

Heli Suurkuukka
heli.suurkuukka@gmail.com, puh. 050 5716933

Muut jäsenet

Arto Niemi, arto.niemi@pp4.inet.fi, 040 5689 772
Jussi Niskanen, jussi.o.niskanen@hotmail.com, 040 5170075
Seija Rannikko, seijarannikkoster@gmail.com, 0400 435569
Juha Repo, juha.repo@pp3.inet.fi, puh. 050 3824294
Hanna-Riikka Ruhanen, hanna-riikka.ruhanen@student.oulu.fi, puh. 040 8678 522
Erik Saarnio, erik.saarnio@gmail.com, puh. 040-910 1675
Tapani Tapio,
tapani.tapio@gmail.com, puh. 050-372 5186
Sini Tuoriniemi
, sini_tuoriniemi@hotmail.com, puh. 040 700 4820

Muut toimihenkilöt

Arkistonhoitaja

Matti Tynjälä, matti.tynjala@gmail.com


Aureolan päätoimittaja

Antti Pöllänen, aureola.pply@gmail.com


BirdLife aluevastaava

Tuomas Väyrynen, tuomasantti.vayrynen@gmail.com


BirdLife-edustajat 2020–2021

Esa Aalto
Ari-Pekka Auvinen
Heli Suurkuukka
Sini Tuoriniemi


Jäsensihteeri

Esa Hohtola, esa.hohtola@oulu.fi


Petovastaava

Markku Hukkanen, mhukkanen@dnainternet.net


Retkikummivastaava

Antti Pöllänen, Antti.Pollanen@student.oulu.fi


Ruokintapaikkavastaava

Jukka Piispanen, jukka.piispanen@palolapiispanen.fi


Taloudenhoitaja

Juha Repo, juha.repo@pp3.inet.fi


Tauvon lintuaseman hoitajat

Mikko Ojanen, mikko.ojanen@windowslive.com
Matti Tynjälä, matti.tynjala@gmail.com


Tiedottaja

Antti Pöllänen, anttipollan@gmail.com


Vuoden laji -vastaava

Arto Niemi,  arto.niemi@pp4.inet.fi


www-vastaavat

Tapani Tapio, webmaster.pply@gmail.com
Ville Suorsa,
Ari-Pekka Auvinen


Facebook-vastaavat

Esa Aalto,
Petri Haapala,
Esa Hohtola,
Seija Rannikko,
Annamari Markkola,
Ville Suorsa,

Heli Suurkuukka,
Tapani Tapio,
Sini Tuoriniemi