Valtakunnallinen merimetsotiedote

Suomen merimetsokanta kasvoi neljän taantumavuoden jälkeen yli kymmenen prosenttia Kesällä 2023 merimetson pesiä laskettiin Suomessa noin 27 920 kappaletta. Suomen pesimäkanta kasvoi 14 prosenttia, noin 3 460 pesää, edelliskesästä. Vuodesta 2015 lähtien merimetson pesien määrä on vaihdellut noin 24 000 ja 27 000 pesän välillä. Alueellisesti pesämäärien vuotuiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria. Syken tiedote kokonaisuudessaan täällä.