Rengastusprojekteja

Sisämaan seurantapyynti | Oulun Kempeleenlahden SSP-paikka | Oulun Kiviniemen SSP-paikka | Arosuohaukka

Sisämaan seurantapyynti

Sinirinta. © Toni Eskelin

Verkkorengastajille suunnattu valtakunnallinen seurantaohjelma SSP (lyhenne tulee sanoista Sisämaan SeurantaPyynti) hyödyntää vakioitua verkkopyyntiä yleisimpien varpuslintulajiemme seurannassa. Suomessa vuonna 1986 alkaneen projektin päätavoitteena on saada tietoa:

 1. verkkopyyntilajiston kannanmuutoksista
 2. pesäpoikasvaiheen jälkeisestä poikastuotosta
 3. aikuislintujen kuolevuudesta.

SSP-projektin käytännön toteutuksessa rengastajat virittävät itse valitsemansa vakiomäärän verkkoja valitsemalleen vakiopaikalle toukokuun alun ja elokuun lopun välillä 9–12 pyyntipäivänä. Myös muualla Euroopassa kaikkiaan 14 valtiossa pyydetään lintuja samanlaisen vakioidun pyyntiohjelman (ns. CES- eli ”constant effort site”-projekti) piirissä: esim. Brittein saarilla on yli 130 pyyntipaikkaa. Euroopan rengastusunionin EURINGin tavoitteena on laajentaa ko. ohjelma koko Euroopan kattavaksi seurantaohjelmaksi.
Vuonna 2007 seurantapyyntiä harjoitettiin Suomessa kaikkiaan 28 pyyntipaikalla yhteensä 24 eri kunnan alueella. Pyyntiin osallistui 46 rengastajaa. PPLY:n alueella SSP-pyyntipaikkoja on nykyisin kaksi: Oulun Kempeleenlahdella (rengastusta vuodesta 1998 alkaen) ja Oulun Kiviniemessä (rengastusta vuodesta 2007 alkaen).

Oulun Kempeleenlahden SSP-paikka

Taivaanvuohi. © Matti Tynjälä

PPLY:n alueen perinteisin ssp-pyyntipaikka on toiminut vuodesta 1998 Kempeleenlahden pohjukassa. Jari Heikkisen Madekoskella sijainnut ssp-paikka oli kasvanut umpeen ja etsittiin uusi paikka, joka löytyikin Kempeleenlahdelta, Rantavainion kohdalta, missä venevalkaman tien pohjoispuolelle viritettiin uudet verkkopaikat (20 kpl). Pyyntiaika on toukokuun alusta elokuun loppuun kolmesti kuussa.
Paikalla on rengastettu 6952 ja kontrolloitu 809 lintua. Paikalla ovat rengastaneet Jari Heikkinen (1472 reng/274 kontr), Kari Rannikko (2567/177), Sami Timonen (105/25) ja Matti Tynjälä (2808/333).

Eniten Kempeleenlahdella on rengastettu pajulintuja (2367) ja ruokokerttusia (2227), jotka muodostavat 66 % kaikista rengastuksista. Yhteensä on rengastettu 47 lajia. Mielenkiintoisimmasta harvalukuisesta verkkolajistosta voidaan mainita mm. viita- ja luhtakerttunen, puukiipijä, pikkusirkku ja kultarinta. Mikään rariteettipaikka Kempeleenlahti ei kuitenkaan ole. Kempeleenlahden pyyntimäärät kasvavat pitkin kautta ja ovat elokuussa suurimmillaan.

Jari Heikkinen raivaa verkkolinjoja. © Matti Tynjälä

Omien kontrollien joukossa on ollut kuusivuotias punakylkirastas ja viisivuotias pajusirkku. Kaksi ruokokerttusta on löytynyt myöhemmin Kreikasta (toinen samana vuonna ja toinen viiden vuoden kuluttua), lehtokerttu on löytynyt kahden vuoden kuluttua Italiasta, keväinen hernekerttu samana syksynä Pohjois-Ruotsin Kalixista ja punatulkku lähes vuoden päästä Latviasta.
Joitakin kiinnostavia kontrollejakin on saatu. Tauvossa rengastettu pajulintu ja ruokokerttunen on kontrolloitu. Verkoista on tullut myös Virossa ja Saksassa rengastettu ruokokerttunen, samaten kuin sveitsiläinen pajusirkku.
Rengastus jatkuu vuosittain, ja apulaisia tarvitaan. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä.
Yhteystiedot:

 • Jari Heikkinen, puh. 0400 380535
 • Matti Tynjälä, puh. 041 4338158


Oulun Kiviniemen SSP-paikka

Mustapääkerttu. © Tuomo Jaakkonen

PPLY:n alueen uusin SSP-pyyntipaikka aloitti toimintansa vuonna 2007 Kiviniemessä. Pyyntiaika on ollut toukokuun alusta elokuun loppuun ja pyynnissä on ollut 17 kappaletta 10 metrin verkkoa.
Ensimmäisenä pyyntivuonna 2007 saatiin rengastettua 640 yksilöä koskien 33 lajia. Kontrollita-paamisia tuli 107 kappaletta (mukana oman paikan yli yhden vuorokauden mittaiset kontrollit). Seuraavana vuonna 2008 rengastettiin 358 yksilöä 28 lajista ja kontrollien määrä oli 87. Seuraavassa taulukossa on listaus lajeittaisista rengastusmääristä runsausjärjestyksessä (reng/kontr) vuosilta 2007 ja 2008.

Yhteensä kahden vuoden aikana on rengastettu 47 lajia. Yleisimmät ruovikko- ja pensaslajit ruoko-kerttunen, pajulintu ja pajusirkku sisältävät yhteensä 69% tästä määrästä. Kaikkiaan 10 lajia on rengastettu vain yksi yksilö, ja alle 10 yksilöä on saatu noin puolesta (23) kaikista pyyntilajista. Mielenkiintoisinta ja harvalukuista verkkolajistoa edustavat mm. taivaanvuohi, pikkutylli, punajalkaviklo, liro, mustapääkerttu, pikkulepinkäinen, käpytikka ja kottarainen.

Mustapääkerttu, kuva: Tuomo Jaakkonen
Taulukossa on esitetty pyyntimääriä ja niiden kehitystä päivittäin vuosina 2007 ja 2008. Muiden SSP-pyyntipaikkojen tapaan pyyntimäärät saavuttavat huippunsa heinä-elokuun vaihteessa runsaimpien lajien poikasten liikkuessa maastossa.

Kontrollit
Oman paikan sisäisten kontrollien lisäksi paikalta on saatu myös muutamia vähintään vuoden van-hoja ja paikan ulkopuolisia kontrolleja. Vuoden 2007 kiintoisia löytöjä olivat:

 • 10.7. kontrolloitiin 9.8. 2001 Limingan Rusilassa rengastettu lähes 6-vuotias ruokokerttunen (reng. Esko Pasanen)
 • 10.6. kontrolloitiin 26.9. 2004 Espoon Laajalahdella rengastettu ruokokerttunen (reng Pasi Pirinen)
 • yksi Siikajoen Tauvon lintuasemalla v. 2006 rengastettu ruokokerttunen kontrolloitiin
 • kaksi Oulun Taskilassa vv. 2004 ja 2005 rengastettua pajusirkkua kontrolloitiin
 • 8.5. 2007 kontrolloitiin espanjalainen pajusirkkunaaras (reng. 13.1. 2007), sama lintu kont-rolloitiin myös 12.7. 2008
 • 18.5. kontrolloitiin italialainen pajusirkkunaaras (reng. 27.11.2006
 • 22.6. ja 15.7. kontrolloitiin unkarilainen ruokokerttunen (reng. 20.8.2006)

Read-ringing of Pallid Harriers (Circus macrourus) in Finland

A read-ringed male nestling in Siikajoki 2013. © Ari-Pekka Auvinen

The first breeding of Pallid Harrier in Finland was recorded in Northern Karelia already in 1933. However, only after the second known breeding in 2003 has the species become a regular breeder. By 2015 nearly 20 nests or broods of fledglings have been found. Ten of these have been in Northern Ostrbothnia around Oulu.

The read-ringing (or colour-ringing) of Pallid Harriers started in 2011. So far nine broods and five adult birds have been read-ringed:

 • Four nestlings in Kajaani in 2011 (Vesa Hyyryläinen)
 • Three nestlings and an adult male in Siikajoki in 2013 (Ari-Pekka Auvinen)
 • Three nestling and an adult male in Ylivieska in 2013 (Tuomo Jaakkonen)
 • Six nestlings in Lumijoki in 2014 (Ari-Pekka Auvinen)
 • Four nestlings in Siikajoki in 2014 (Ari-Pekka Auvinen)
 • Six nestlings and an adult female in Siikajoki in 2015 (Ari-Pekka Auvinen)
 • Three nestlings and an adult female in Utajärvi in 2015 (Ari-Pekka Auvinen & Julien Terraube)
 • Four nestlings and two adults birds in Sievi in 2015 (Ari-Pekka Auvinen)
 • Two nestlings in Oulu in 2015 (Ari-Pekka Auvinen)

All of these birds were read-ringed with a white ring on left tarsus. The ring has a two letter and one number code in black.

ALL SIGHTINGS SHOULD BE REPORTED TO
Ari-Pekka Auvinen (Mr.): aripekka00@hotmail.com, tel. +358-50-4133 403
THANK YOU!


Recoveries/sightings:

 • One of the nestlings ringed in Kajaani in 2011 (C4F) was seen 82 days after in southern Sweden 1 300 km south-west of the ringing site. http://www.pbase.com/njutaren/image/141523381
 • A male nestling ringed in Siikajoki in 2013 (V1P) was seen 36 days after in western Norway 1 100 km south-west of the ringing site; see http://artsobservasjoner.no/Image/347476
 • A female nestling ringed in Lumijoki in 2014 (CA4) was seen 46 days after in southern Finland 530 km south of the ringing site; see http://www.tarsiger.com/gallery/index.php?pic_id=hytpe1407178399&lang=fin
 • A male nestling ringed in Lumijoki in 2014 (V1X) was seen 68 days after in southern Finland 500 km south of the ringing site; see http://tiira.fi/tallenteet/naytatallenteet.php?id=11870224 (site requires registration)
 • A male nestling ringed in Siikajoki in 2013 (V1N) was seen two years and 13 days later in Northern Ostrobothnia 70 km northeast of the ringing site. The bird was possibly breeding.
 • Both adult birds ringed at a nest in Siikajoki in 2013 were controlled at the same site as breeding birds in 2015 (two years and seven days, 400 metres).
 • A female nestling ringed in Utajärvi in 2015 (CC0) was seen 60 days later near Stavanger in western Norway 1 300 km southwest of the ringing site; see http://artsobservasjoner.no/Image/538992

A third calendar year male ringed in Siikajoki in 2013. The same individual was controlled in 2015 at a nest only 400 metres away from the original ringing site. © Ari-Pekka Auvinen