Mielenkiintoisia rengastuslöytöjä

Merisirri. © Tuomo Jaakkonen

Rengastustoiminta tuottaa Suomessa vuosittain tuhansia rengaslöytöjä, joissa lintu löytyy joko kuolleena tai se kontrolloidaan elävänä, jolloin samasta yksilöstä voidaan periaatteessa saada useita peräkkäisiä löytöjä.

Pohjois-Pohjanmaalla rengastetuista linnuista on saatu vuoden 2008 loppuun mennessä yhteensä 7237 ulkomaista löytöä yhteensä 70 eri valtiosta. Kolme eniten löytöjä tuottanutta ulkomaata ovat Ruotsi (4319 kpl), Tanska (938) ja Hollanti (375). Näiden maiden kärkisijat selittyvät erityisesti suurella kaularengastettujen metsähanhien ja joutsenten kontrollimäärillä.

PPLY:n alueella rengastetuista linnuista ulkomaisia löytöjä on vuoden 2008 loppuun mennessä saatu yhteensä 117 lajista. Top5-lajilista löytöjen määrissä ovat metsähanhi (3794 löytöä), joutsen (921), naurulokki (813), räyskä (179) ja varpushaukka (115).

Taulukkoon (Excel) on kerätty lajeittain sekalainen valikoima Pohjois-Pohjanmaalla rengastettujen lintujen kiintoisia rengaslöytöjä. Perusrengastiedoista ovat mukana laji, rengastus- ja löytöpaikka, kulunut aika rengastuksen ja löydön välillä (vrk) sekä suora etäisyys ja kuljettu ilmansuunta rengastus- ja löytöpaikan välillä.

Taulukkoon (Excel) on kerätty tietoja muualla rengastetuista, mutta PPLY:n alueella löydetyistä tai kontrolloiduista linnuista.