Tutkimuksia ja selvityksiä

Rajasärkkä, A., Auvinen, A.-P. & Markkola, J. 2016. Sanginjoen metsälinnuston kehitys 1997–2016. Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu. 5 s

Auvinen, A.-P. 2016. Haapaveden Hankilannevan (Varpunevan) lintulaskenta 22.6.2016. Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu. 11 s

Auvinen, A.-P. 2016. Raportti teeren, kurjen, suopöllön ja keltavästäräkin esiintymisestä Heinisuon–Haravasuon Natura-alueella Oulussa sekä Muhoksen Peurasuolla ja Vesisuolla. Finventia, Pori & Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu. 6 s.

Auvinen, A.‐P. & Lehikoinen, A. 2014. Suolinnustokartoitukset 2014: Peurasuo–Vesisuo (Muhos, Tyrnävä), Keinonsuo (Kempele), Heinisuo (Oulu) ja Kivisuo (Oulu). Finventia, Pori & Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry, Oulu. 33 s.

Repo, J. & Auvinen, A.-P. 2011. Suolinnustoselvitys. Pohjois‐Pohjanmaan ja Länsi‐Kainuun suo-ohjelma. Pesimälinnustoinventoinnit 2011. Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry. Oulu. 54 s.