Kuntien lajimäärä ja kuntapinnat

Alla olevassa taulukossa on esitetty PPLY:n kuntien lajimäärät. Havainnot perustuvat ensisijaisesti Tiiraan ilmoitettuihin sekä RK:n ja ARK:n hyväksymiin havaintoihin.

Yhdistyksen alueella kuntien lajimäärä vaihtelee välillä 182–327. Alueen 20 kunnassa on havaittu keskimäärin 250,5 lintulajia. Kuntien lajimäärään vaikuttaa luonnollisesti sekä elinympäristöjen monimuotoisuus että aktiivisten lintuharrastajien lukumäärä. Kaikki alueen runsaslajisimmat kunnat sijoittuvat Perämeren rannikolle, jossa elinympäristöjen monimuotoisuus on korkea, minkä lisäksi alueelle sijoittuu kansallisesti tärkeitä lintujen muuttoreittejä ja levähdysalueita. Eräät PPLY:n rannikkoalueen kunnat, joissa on havaittu selvästi yli 300 lintulajia, kuuluvatkin koko Suomen mittakaavassa runsaslajisimpien kuntien joukkoon.

Lajiluettelot löytyvät ruksitaulukosta ja lajilistasta. Puutelistan avulla voi tehdä pikatarkistuksen Tiiraan siitä onko kuntaan ilmaantunut uusia lajeja sitten viimeisimmän päivityksen. Ohje tarkistukseen on listan alussa.