Aluerariteettikomitea – ARK

Aluerariteettikomitean eli ARK:n tehtävänä on tarkastaa PPLY:n alueella tehdyt harvinaisuushavainnot. Havaintoilmoitusten kriittinen käsittely edistää ARK:n säännöissä mainittuja tarkoituksia:

 • Harvinaisuus- ja fenologiahavaintoaineiston laadun säilyttäminen
 • Harvinaisuuksien esiintymiskuvan ja sen muutosten luotettava todentaminen
 • Harvinaisuushavaintoarkiston säilyttäminen ja ylläpito
 • Paikallisen havaintoilmoitus- ja määrityskulttuurin parantaminen.

Peruslinkit:

ARK:n kokoonpano
pj Juha Markkola
jmarkkol@gmail.com
0400 155 939
muut jäsenet Toni Eskelin
Aija Lehikoinen
Antti Peuna
sihteeri Tapani Tapio
ark.pply@gmail.com
050 372 5186

Seuraavat kokoukset

ARK kokoontuu tavallisesti kolme (2 – 5 viime vuosina) kertaa vuodessa suunnilleen samaan tahtiin RK:n eli valtakunnallisen rariteettikomitean kanssa.

 • ARK: Seuraava kokous pidetään elokuussa 2024. Havaintolomakkeiden tulee olla perillä viimeistään 31.7.2024.  Ne pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen ark.pply@gmail.com. Viimeisin kokous pidettiin 9.1.2024.
 • RK: Rariteettikomitea tarkistaa valtakunnalliset harvinaisuudet. Seuraava RK:n kokous pidetään elokuussa 2024. Tähän kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle (ark.pply@gmail.com) 31.7.2024 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla. Viimeisin kokous pidettiin 2.–3.3.2024.

Lomakkeet

 • Lomakkeet täyttöohjeineen löytyvät RK:n sivuilta. Samaa lomaketta käytetään sekä ARK- että RK-ilmoituksissa.  PPLY:n ARK on tehnyt oman täyttöohjeensa. ARK-lomakkeet lähetetään sähköisesti osoitteeseen ark.pply@gmail.com. RK-ilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille rariteettikomitea@gmail.com että alueelliselle harvinaisuuskomitealle ark.pply@gmail.com.

Harvinaisuushavainnot Tiirassa

Suurehko osa harvinaisuushavainnoista löytyy myös Tiirasta. Siellä ARK:n yhdistyskäyttäjät merkkaavat harvinaisuushavainnot kolmelle symbolilla:

ARK/RK on pyytänyt lomakkeen havainnoijalta
lomake on ARK:n / RK:n käsittelyssä
havainto on hyväksytty

ARK tekee statusmuutokset aina kokouksensa jälkeen. ARK:n hylkäämät havainnot poistetaan Tiirasta samassa yhteydessä. Hylätyt havainnot näkyvät kuitenkin henkilökohtaisilla listoilla eli hylkäys tarkoittaa ainoastaan sitä, että havainto ei ole enää julkisesti näkyvissä. RK-havaintojen statusmuutokset tulevat viiveellä. Lopulliset tarkistukset niiden osalta tehdään Linnut-vuosikirjan RK-katsauksen pohjalta. Alustava kierros RK-havainnoista tehdään keväällä helmi-maaliskuussa.

Suurempi tarkistuskierros havaintoihin tehdään Aureolassa julkaistun ARK-katsauksen jälkeen. Kaikki julkaistun katsausvuoden ja sitä vanhemmat havainnot, joista ei ole saatu kuponkia, siivotaan pois näkyvistä. Havainnoijalle lähetetään ilmoitus siivouksesta ja viimeinen pyyntö lomakkeesta samassa yhteydessä.

Tiiraan valuu jatkuvasti vanhoja havaintoja, joista ei ole tehty hyväksyttyä ilmoitusta. Ne siivotaan pois aika ajoin julkisesti näkyviltä listoilta ja havainnoijalta pyydetään lomake.

Tarkistettavien lajien luetteloon tulee lähes vuosittain muutoksia. Tiiran yhdistyshauista voi katsoa eri vuosien havainnot lajilistojen vaihtumisen mukaisesti:

 • h Harvinaisuudet: ARK-lajit 1979 – 1980
 • h Harvinaisuudet: ARK-lajit 1981
 • h Harvinaisuudet: ARK-lajit 2021 – 2023

RK-lajien osalta hakulista ei ole kattava

 • h Harvinaisuudet: RK-lajit 2010
 • h Harvinaisuudet: RK-lajit ja RK-alalajit 2020 –

 

ARK/RK -tiedotteet