Alueen rengastajia

PPLY:n alueella asui vuoden 2009 alussa kaikkiaan 36 aktiivista rengastajaa.

Seuraavaan listaan on kerätty tietoja heidän rengastustoiminnastaan: minkälaiset ovat voimassaolevat rengastusluvat, mitä lintulajeja he ovat rengastaneet, ja mitkä lajit/lajiryhmät heitä erityisesti kiinnostavat. Nimen jälkeen suluissa on rengastusluvan numero.

Aalto, Esa (2831)
Pääasialliset rengastuskunnat: (ei rengasta tällä hetkellä aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaalla)
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: petolintulupa, rajoitettu lupa (selkälokki, naurulokki). Olen keskittynyt toistaiseksi lukemaan lukurengastettuja lintuja mm. kaatopaikalla.

Auvinen, Ari-Pekka (2668)
Asuinpaikka: Oulu
Pääasialliset rengastuskunnat: Siikajoki, Siikalatva
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: petolintulupa, rajoitettu lupa (uuttukyyhky, naakka). Rengastaa pääasiassa pöllöjä ja haukkoja Siikajoen Merikylän ja Saarikosken sekä Siikalatvan Mankilan seuduilla. Viime aikoina rengastanut myös erityisluvan vaativia muuttohaukkoja ja kalasääskiä.
Yhteystiedot: (esim. ilmoitukset mahdollisista pesä- ja reviirilöydöistä). puh. 050-4133 403

Jaakkonen, Tuomo (2730)
Asuinpaikka: Oulu
Pääasialliset rengastuskunnat: Oulu, Oulunsalo, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Liminka, Lumijoki, Siikajoki, Tyrnävä, Gotlanti (SWE)
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: yleislupa.
Olen kiinnostunut kaikesta mahdollisesta rengastuksesta, niin pesäpoikasten kuin aikuislintujenkin – kaikkien linturyhmien. Viime vuosina olen panostanut erityisesti uuttukyyhkyihin ja taviokuurniin. Siikajoen Tauvon lintuasemalla käyn muutaman päivän joka vuosi, muilla lintuasemilla mahdollisuuksien mukaan. Torniossa asuessani rengastin paljon pulmusia, kuoveja ja töyhtöhyyppiä. 2000-luvun alkupuolella olin mukana Oulun Jätärin syysverkotustyöryhmässä.
Yhteystiedot: Otan mielelläni vastaan tietoja pesälöydöistä, kaikkien lajien. Jos en itse pääse rengastamaan, välitän tiedon jollekin muulle rengastajalle. Toimin myös yhteyshenkilönä vahingoittuneiden ja muuten pulaan joutuneiden lintujen tapauksissa. Ole yhteydessä, jos olet kiinnostunut suorittamaan rengastustentin tai rengastusharjoittelua. Järjestän vuosittain rengastustenttejä Oulussa kiinnostuksen mukaan. Email: tuomo.jaakkonen@oulu.fi

Karvonen, Juhani (2835)
Asuinpaikka: Oulu
Pääasialliset rengastuskunnat: Oulu, Hailuoto, Lumijoki, Siikajoki, Haukipudas
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: yleinen pesäpoikaslupa, rajoitettu lupa (kahlaajat, tiaiset ym.). Rengastanut yliopiston projekteissa värirenkain talitiaisia ja kahlaajia. Jos havaitset värirengastetun linnun, ilmoita yhdistelmä esim. Tiiraan (alumiini + 1-3 värirengasta) seuraavasti: linnun oikea jalka ylhäältä alas // linnun vasen jalka ylhäältä alas. Esimerkiksi punainen alumiini // vihreä sininen. Ilmoita havainnosta sähköpostitse: juhani.karvonen@oulu.fi

Koivula, Kari (780)
Asuinpaikka: Lumijoki
Pääasialliset rengastuskunnat: Lumijoki, Siikajoki, Hailuoto, Oulunsalo, Oulu, Haukipudas, Ii
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: yleinen pesäpoikaslupa, talvilintulupa, rajoitettu lupa (mustavaris, keltasirkku ym.). Viime vuosina lähinnä kahlaajarengastusta ja etupäässä pesivien sirrien emo- ja poikasrengastusta. Edellistä vähemmän tiaisten pesä- ja talvipyyntiä.

Luukkonen, Aappo (2857)
Asuinpaikka: Ii
Rengastuskunta: Liminka, Siikajoki, Hailuoto, Lumijoki
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: rajoitettu lupa (kahlaajat, tiaiset ym. lajit joita tulee tiaisprojektin rengastuksissa)
Lisätiedot: Jos näet värirengastetun etelänsuosirrin, lapinsirrin tai talitiaisen, lue värirenkaat huolellisesti seuraavassa järjestyksessä: ensin oikea jalka ylhäältä päin ja sitten vasen jalka ylhäältä päin. Esimerkiksi lapinsirrillä voisi olla seuraavanlainen koodi (oikea jalka) keltainen-teräs / (vasen jalka) punainen-sininen. Ilmoita havainnosta sähköpostitse: aaluukko@paju.oulu.fi .

Pakanen, Veli-Matti (2765)
Asuinpaikka: Oulu
Pääasialliset rengastuskunnat: Oulu, Lumijoki, Hailuoto, Siikajoki ja Oulunsalo
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: yleinen pesäpoikaslupa, rajoitettu lupa (tiaiset). Teen väitöskirjaa Oulun yliopiston kahlaajaryhmässä, jossa olen ollut mukana vuodesta 1998. Tutkimustyöstä löytyy lisätietoja kotisivuiltani. Rengastelen etelänsuosirrejä, lapinsirrejä, rantakurveja ja pikkutiiroja mutta myös muut  linnut ja niiden luonnonhistoria kiinnostavat. Olen rengastanut syksyisin myös tali- ja hömötiaisia yliopiston tutkimuksissa.
Yhteystiedot: puh. 046-8102921. Voi ilmoittaa yllä mainittujen uhanalaisten lajien reviiri- ja värirengashavaintoja.

Suua, Jani (2726)
Asuinpaikka: Taivalkoski
Pääasialliset rengastuskunnat: Taivalkoski, Pudasjärvi, Posio, Ranua, Suomussalmi, Kuusamo, Puolanka
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: Yleinen pesäpoikaslupa. Lupaa on laajennettu koskikara-, maakotka-, muuttohaukka-, sääksi- ja merikotkaluvalla. Pääasiallinen rengastuskohde ovat päiväpetolinnut, pöllöt, kaakkurit, korpit ja pääskyt. Periaatteena on kuitenkin rengastaa kaikki, mitä kiinni saan ja mihin lupa riittää. Rengastukset painottuvat enimmäkseen pesä- ja maastopoikasrengastuksiin. Olen rengastanut Taivalkosken kunnan alueelta 1998-2008 välisenä aikana yli 200 kaakkurin poikasta.
Yhteystiedot: (esim. ilmoitukset mahdollisista pesä- ja reviirilöydöistä) email: jani.suua@gmail.com

Timonen, Sami (2860)
Asuinpaikka: Oulu
Pääasialliset rengastuskunnat: Oulu, Oulunsalo, Hailuoto, Liminka, Kempele, Tyrnävä, Haukipudas, Ii
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: SSP-lupa, yleinen pesäpoikaslupa, marjalintulupa, rajoitettu lupa (keltavästäräkki, viiksitimali, pohjansirkku, rautiaisprojekti). Osallistuu SSP-pyyntipaikan toimintaan Oulun Kiviniemessä sekä ruokintavakio-pyyntipaikan toimintaan Oulun Hietasaaressa. Talvisin osallistunut tilhen katiskapyyntiin. Pesäpoikasista on mm. rengastanut Pohjois-Pohjanmaan saaristoalueella monen vuoden aikana merimetsoja ja räyskiä ja tulevana kautena rengastaa myös parilla muuttohaukkareviirillä.
Lisätiedot: (esim. ilmoitukset mahdollisista pesä- ja reviirilöydöistä) puh. 040-5651939, email: sami.timonen2@gmail.com

Tornberg, Risto (2587)
Asuinpaikka: Oulu
Pääasialliset rengastuskunnat: Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki, Ii, Yli-Ii, Muhos, Kempele, Tyrnävä, Oulunsalo, Hailuoto.
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: Rajoitettu lupa (päiväpetolinnut, poislukien kotkat ja muuttohaukka). Pääasialliset rengastuslajit kanahaukka ja ruskosuohaukka. Ruskosuohaukkojen rengastuskuntana on ollut yksinomaan Hailuoto. Poikasrengastusten lisäksi kanahaukkojen emopyyntiä pesiltä sekä talviaikana häkkipyyntiä. Rengastus tukee molemmilla lajeilla tehtävää populaatiotutkimusta.

Tunturi, Hannu (2770)
Asuinpaikka: Oulu
Pääasialliset rengastuskunnat: Oulu, Haukipudas, Ii, Yli-Ii, Pudasjärvi, Ylikiiminki, Kiiminki, Utajärvi, Muhos, Vaala.
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: Lintuasemalupa, yleinen pesäpoikaslupa, talvilintulupa, marjalintulupa. Petolintujen pesäpoikasten rengastaminen on ensisijainen mielenkiinnon kohde. Muita lintuja rengastan enemmän tai vähemmän satunnaisesti ja myös satunnaisesti pyydän verkolla lintuja ruokinnalta.

Tunturi, Kalevi (315)
Asuinpaikka: Yli-Ii
Pääasialliset rengastuskunnat: Ii, Simo, Pudasjärvi, Utajärvi, Ranua
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: yleislupa. Rengastuksen aloittelin 1960-luvun alkupuolella verkkopyynnillä ja koluamalla Oulun eteläpuolen rantoja ja rantametsiä. Pikku hiljaa takamaat ja petolinnut veivät voiton ja 1970-luvun loppupuolella siirryin metsiin ja soille. Nykyinen retkeilyalueeni käsittää Iin kunnan Kuivaniemen, eteläisen Simon ja läntisen Pudasjärven. Seurantalajien rengastusmatkat vievät laajemmin Pudasjärvelle ja Iihin, Utajärvelle ja Ranualle asti.
Päärengastuslajeja ovat olleet rengastusmäärien mukaan järjestyksessä: tilhi, helmipöllö, tuulihaukka, kanahaukka, maakotka, korppi, muuttohaukka, hiirihaukka, töyhtöhyyppä, palokärki, hiiripöllö, kalasääski, lapinpöllö, nuolihaukka, kuovi, viirupöllö, suopöllö, huuhkaja, piekana, ampu-, mehiläis- ja sinisuohaukka, sarvipöllö, kaakkuri ja merikotka.

Tynjälä, Matti (463)
Asuinpaikka: Oulu
Pääasialliset rengastuskunnat: Oulu, Siikajoki
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: yleislupa. Aktiivinen Tauvon lintuaseman rengastaja. Osallistuu SSP-pyyntipaikan toimintaan Oulun Kempeleenlahdessa. Muu rengastus pääasiassa avustusta muissa syksyisissä ja talvisissa projekteissa.

Väyrynen, Tuomas (2779)
Asuinpaikka: Tyrnävä
Pääasialliset rengastuskunnat: Tyrnävä, Siikajoki, Lumijoki, Oulu, Liminka, Kempele, Rantsila ym.
Lupatyyppi ja kuvaus rengastustoiminnasta: SSP-lupa, yleinen pesäpoikaslupa, marjalintulupa, rajoitettu lupa (mm. kuukkeli, pähkinähakki, pulmunen, keltasirkku, rautiaisprojekti). Osallistuu SSP-pyyntipaikan toimintaan Oulun Kiviniemessä. Talvisin osallistunut tilhen ja rastaiden katiskapyyntiin sekä taviokuurnien onkimiseen. Kesäsesongin suurimmat mielenkiinnon kohteet yölaulajat, peltokahlaajat, haarapääsky, pönttölinnut (erityisesti kottarainen ja naakka) ja tuuli- sekä muuttohaukka.
Yhteystiedot: (esim. ilmoitukset mahdollisista pesä- ja reviirilöydöistä) puh. 040-7262798