Julkaisut

PPLY:n perustoimintaan kuuluu Aureola- jäsenlehden julkaiseminen. Lehti lähetetään kaikille yhdistyksen jäsenille aina heti ilmestymisen jälkeen. Lehdestä voi lukea lintututkimuksista, linturetkistä ja -ralleista, alueen harvinaisuuksista sekä tavallisemmasta lajistosta. Aureola kaipaa kirjoittajia ja kuvitusta, joten ota yhteyttä päätoimittajaan.

PPLY on julkaissut yhdessä alueen lintuharrastajien kanssa Pohjois-Pohjanmaan linturetkioppaan. Opas esittelee Pohjois-Pohjanmaan parhaita lintupaikkoja: lintutorneja, niemenkärkiä, vanhoja metsiä ja soita.

PPLY on lisäksi tehnyt yhdessä Oulun kaupungin ympäristöviraston kanssa Oulun pesimälinnusto -kirjan. Kirjan pohjalta on julkaistu myös Oulun kaupungin Lintutie-nettiatlas

PPLY julkaisi yhdessä atlastoimikunnan kanssa alueensa atlaskartan vuonna 2008 tukeakseen valtakunnallisen Lintuatlaksen tekoa PohjoisPohjanmaalla. Atlaskartassa näkyy koko yhdistyksen alue 10x10km ruuduittain.

Logotiedostoja

Tiedosto koko
PPLY-LOGO_sivustologo.png 45,243
PPLY-LOGO.png (läpinäkyvä kehys) 118,386
PPLY-LOGO_iso_psd.psd 1,734,566
PPLY-LOGO_iso.tif 913,660

WWW-sivujen ylläpito