Valtaosa kunnallisvaaliehdokkaista kannattaa Sanginjoen ulkometsän suojelua

PPLY:n ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen kunnallisvaaliehdokkaille tekemän kyselyn mukaan Sanginjoen ulkometsän suojelua kannattaa vähintään virkamiestyöryhmän esittämässä 1 156 hehtaarin laajuudessa yli 95 prosenttia ehdokkaista. Lähes 60 prosenttia vastanneista kannattaa koko ulkometsän suojelua.

Kysely lähetettiin niille 604 Oulun kaupungin kuntavaaliehdokkaalle, joiden sähköpostiosoitteen puolueen vaaliorganisaatio antoi tai joille vaaliorganisaatio välitti kyselyn. Näistä vastasi 212 eli noin 35 prosenttia. Kysymykset kuuluivat:

Kannatatko Sanginjoen suojelualueeksi
1. Koko ulkometsän aluetta, 2 560 hehtaaria
2. Laajempaa aluetta kuin vuoden 2013 virkamiesesitys, 1 156 hehtaaria
3. Vuoden 2013 virkamiesesitystä, 1 156 hehtaaria
4. Suppeampaa aluetta
5. En kannata Sanginjoen ulkometsän suojelua

Vastaajista yli puolet, 58 prosenttia kannatti koko kaupungin omistaman 2 560 hehtaarin ulkometsän suojelua, 27 prosenttia 1156 hehtaarin virkamiesesitystä vuodelta 2013 ja 10 prosenttia virkamiesesitystä suurempaa (mutta koko ulkometsää pienempää) vaihtoehtoa.

Yhteensä 202 vastaajaa eli 95,3 prosenttia kannatti virkamiesesitystä tai sitä laajempaa vaihtoehtoa. Vain 8 vastaajaa (3,8 %) oli koko suojelualuetta vastaan ja kaksi (0,9 %) oli virkamiesesitystä pienemmän vaihtoehdon kannall. Suhteellisesti eniten vastasivat toistaiseksi vailla valtuustopaikkoja olevien pikkuryhmien (100 %) ja vihreitten (62 %) ehdokkaat. Nykyvaltuutetuista vastasivat aktiivisimmin vihreitten (66,7 %) ja vasemmistoliiton (60,0 %) valtuutetut. Kyselyyn vastasi 21 Oulun nykyvaltuutettua ja yksi muualta muuttanut valtuutettu sekä 7 aikaisemmilla valtuustokausilla Oulun tai muissa kunnissa valtuutettuna ollutta.

Merkille pantavaa on se, että edellisellä valtuustokaudella suojelun kaataneitten keskustan ja kokoomuksenkin ehdokkaitten enemmistö (87,5 ja 90,5 %) oli Sanginjoen suojelun virkamiesesityksen tai laajemman vaihtoehdon kannalla. Kaikki vastannet kolme kokoomuksen vanhaa valtuutettua (Milla Kynkäänniemi, Mikko Merihaara ja Pekka Simonen) ja yksi vihreistä loikannut (Maarit Sihvonen) sekä toinen keskustan valtuutettu (Jukka Kolmonen) kannattivat vähintään vuoden 2013 virkamiesesityksen mukaista suojelua.
Vähintään virkamiesesityksen laajuisen suojelualueen kannatus puolueissa oli: SDP ja pienet 100 %, vihreät 98, 4 %, vasemmistoliitto 97,1 %, kokoomus 90,5 %, kristillisdemokraatit 90,0 %, keskusta 87,5 % ja perussuomalaiset 75 % (lähilukujen pienet erot tässä johtuvat osittain ehdokas- ja vastaajamäärien vaihtelusta).

Valtuustossa suojelun kaataneet keskustan ja kokoomuksen istuvat valtuutetut eivät juurikaan ole vastanneet. Se epäilemättä nostaa nyt mitatun suojelun kannattajien osuuden todellista korkeammaksi ainakin näissä puolueissa. Toisaalta myös suuri osa suojelun kannattajista edellisessä valtuustossa jätti vastaamatta. Keskeisiä vastaamatta jättäneitä vastustajia olivat mm. Antti Huttu-Hiltunen, Riikka Moilanen, Matias Ojalehto, Anne-Maria Takkula (kesk) sekä Matti Roivainen ja Mari-Leena Talvitie (kok). Ratkaisevan äänestyksen käyttäytymisen 16.6.2014 voi tarkastaa liitteestä 1.

Tulos antaa selvän perustan sille, missä muodossa ja koossa Sanginjoen suojelualue tulee perustaa: laajalla vaihtoehdolla on voimakas kannatus kaikissa puolueissa. Äänestäjä joutuu kuitenkin pohtimaan, menevätkö myönteiset ehdokkaat läpi kaikissa puolueissa ja onko heillä äänestystilanteessa vapaus toimia vakaumuksensa mukaan.

Lisätietoja: Suomen Luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys Kalle Hellström 045 237 1125, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys Esa Hohtola 040 751 5572, Juha Markkola 0400 155 939

Linkki ehdokkaiden antamiin vastauksiin (SurveyMonkey -sivusto)

Kannatus puolueittain (pdf)

Yhteenveto kyselyn vastauksista ja valtuutettujen äänestyskäyttäytyminen 16.6.2014 (pdf)

Sanginjokikyselyn kaikki vastaukset (pdf)

Posted in Suojelu ja tutkimus, Uutiset.