Uhanalaisten lajien metsästys ei ole kestävää – lakialoite eduskuntaan

Jouhisorsa. © Micha Fager

Mediatiedote 15.10.2021

Yli 50 000 allekirjoitusta kerännyt uhanalaisten lajien metsästyksen rajoittamiseen tähtäävä kansalaisaloite luovutettiin tänään eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteessa esitetään metsästyslakia muutettavaksi siten, että uhanalaiseksi luokiteltu riistalaji olisi aina rauhoitettu.

 

Tällä hetkellä esimerkiksi osa Suomessa pesivistä vesilinnuista on luokiteltu uhanalaiseksi jo kolmessa arvioinnissa peräkkäin niiden jatkuvan ja voimakkaan taantumisen vuoksi. Näitäkin lajeja (jouhisorsa, heinätavi ja tukkasotka) saa silti edelleen metsästää rajoituksetta.

”Uhanalaisen, taantuvan populaation metsästys ei ole kestävää, vaan syventää taantumista edelleen. Kestämättömän metsästyksen ei pidä olla kansalaisoikeus”, toteaa WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Muun muassa WWF ja BirdLife edistivät allekirjoitusten keräämistä muutaman lintuharrastajan käynnistämään aloitteeseen uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämiseksi.

Kansalaisaloitteen tarkoitus ei ole kieltää metsästystä pysyvästi, vaan parantaa metsästyksen sääntelyä siten, että taantumisen takia uhanalaiselle kannalle annetaan mahdollisuus elpyä ajoissa. Liian vähiin huvenneen kannan palauttaminen metsästystä kestävälle tasolle on äärimmäisen vaikeaa ja kallista.

”Viime vuosina uhanalaisten lajien osuus vesilintusaaliista on ollut kymmenen prosentin luokkaa. Näiden lajien tilapäinen rauhoittaminen ei pienentäisi metsästyssaalista merkittävästi, mutta sillä olisi suuri merkitys lajien kannankehitykselle. Tämä on hyvin helppo keino torjua luontokatoa”, sanoo BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

Suomen on kannettava vastuunsa myös kansainvälisestä lajien suojelusta. Esimerkiksi maailmanlaajuisesti uhanalaiseksi luokitellun allin rajoitettukaan metsästys ei ole nykytilanteessa kestävää, sillä lajia uhkaa yhä pahemmin myös arktisten alueiden lämpeneminen. Talvien leudontumisen myötä Suomessa talvehtivien allien määrät ovat viime vuosina kasvaneet kokonaiskannan laskusta huolimatta, joten kansainvälisen näkökulman huomioiminen metsästyksen sääntelyssä on erityisen tärkeää.

Vaikka metsästyksen sääntely on tärkeä ja välttämätön ensiaskel uhanalaisten riistalajien elpymiseksi, sen rinnalle tarvitaan myös muita keinoja. Vain lajien elinympäristöjä hoitamalla ja kunnostamalla niiden elinmahdollisuudet voidaan turvata pysyvästi.

 

Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: stjärtand (jouhisorsa),årta ( heinätavi), vigg (tukkasotka), alfågel (alli)

 

VALOKUVIA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä

 

LISÄTIETOJA

Petri Lampila, p. 0400 598 232, plampila2(at)gmail.com
aloitteen vastuuhenkilö

toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa, p. 010 406 6207, aki.arkiomaa(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen p. 0400 168 939, petteri.tolvanen(at)wwf.fi
WWF


Alkuperäinen tiedote: https://www.birdlife.fi/tiedote-20211015/

Posted in Uutiset.