Talvilintulaskentojen tuloksia ja uudet tulossivut

Talvilintujen valtakunnallinen vuodenvaihteen laskenta on saatu päätökseen. Vuodenvaihteen laskennoissa havaittiin runsaasti viivyttelijöitä ja talvehtivia vesilintuja. Marjalinnut ja myyränpurijat sen sijaan loistivat poissaolollaan.

Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen organisoimat talvilintujen laskennat on toistettu jo 62 talven ajan. Laskentoihin osallistuu satoja harrastajia ympäri maata. Talvilintulaskennan suosio näyttää olevan nousussa, syksyn ja talven aikana perustettiin liki neljäkymmentä uutta laskentareittiä. Suuret kiitokset kaikille laskijoille!

Leudon syksyn myötä viivyttelemään jääneitä muuttolintuja tavattiin monin paikoin erityisesti eteläisessä Suomessa. Punarinta ylsi talvilaskentojen ennätykseen ja muun muassa peukaloisia ja sepelkyyhkyjä oli paljon. Peippoja havaittiin runsaasti kun taas järripeipot olivat hyvin vähissä.

Pitkälti jäättömän meren ja sisämaan monin paikoin avoimien selkien myötä talvehtivia vesilintuja havaittiin runsaasti. Kyhmyjoutsenia havaittiin ennätysmäärä etelärannikolla ja Ahvenanmaalle. Myös talvilaskennoissa harvalukuinen mustalintu ylsi ennätykseensä.

Monen lajin onnistunut pesimäkesä tuntui heijastuvan vain harvan lajin talvikantaan. Selkein nousu on näkyvissä jo ennestään roimasti runsastuneella pikkuvarpusella, joka teki kirkkaan ennätyksen vuodenvaihteen laskennoissa. Myös varpusen talvikannassa oli pientä nousua verrattuna kolmeen viime vuoteen, jolloin lajin määrät ovat olleet pohjalukemissa. Sen sijaan esimerkiksi hippiäisiä havaittiin vähän.

Ennätykselliseksi yltyneet syksyn tiaisvaellukset eivät juurikaan näkyneet talvilintulaskennassa. Hömötiaisia havaittiin osalla reiteistä ilahduttavasti totuttua enemmän, mutta kokonaisuudessaan runsaus mataa edelleen pohjalukemissa. Syksyn runsas närhivaellus näkyi vielä marraskuun syyslaskennoissa, mutta tilanne tasoittui vuodenvaihteeseen mennessä ja lajin talvikanta näyttää pysyttelevän talvesta toiseen melko samanlaisena.

Hiirihaukkojen ja hiiripöllöjen vähyys kielinee kehnosta myyrätilanteesta. Varsinkin rannikon tuntumassa petolinnuista näkyvin oli tuttuun tapaan merikotka, jonka tiheydet jäivät kuitenkin hieman viimevuosien huippulukemista.

Marjalinnut jatkoivat matkaansa marjojen huvetessa jo varhain. Räkättirastaita ja tilhiä havaittiin laskennoissa vain pieniä määriä, ainoastaan ruokinnoilla viihtyviä ja runsastuneita mustarastaita havaittiin melko paljon.

Yllä olevat tulokset perustuvat yli viidensadan talvilintulaskentareitin tuloksiin. Tilastot täydentyvät edelleen kun paperilomakkeilla lähetetyt tulokset saadaan tallennettua.

Uudet tulossivut

Tulokset löytyvät Suomen Lajitietokeskuksen sivuilta: https://laji.fi/theme/talvilintulaskenta/stats

Uusilta tulossivuilla on mahdollisuutena tutustua erityisesti oman alueen talvilintutilanteeseen. Kannattaa katsoa miten yllä esitetyt valtakunnan trendit vertautuvat oman alueesi tilanteeseen!

Sivuilta pääsee katselemaan lajien kannankehitystä, karttoja eri vuosilta ja laskentakausilta. Lisäksi laskentareittejä, niiden tilastoja ja tiettynä vuonna tehtyjä laskentoja voi tarkastella erikseen. Sivut on jaettu kolmeen osioon: Lajit, Reitit ja Laskennat.

Lajit

Lajit-osiosta saa haluamaansa lajia klikkaamalla näkyviin viimeisimmän talven kartat sekä niiden alla kannankehitysdiagrammit. Karttoihin voi vaihtaa haluamansa talven ja alueen voi rajata lintuyhdistyskohtaisesti. Lintuyhdistys kohdassa ”kaikki” tarkoittaa koko Suomea. Vaihtamalla kaikki-sanan tilalle haluamansa lintuyhdistyksen, saa kullekin lajille sen yhdistyksen osalta alueelle tarkennetut kartat ja talvikannan kuvaajat.
Lajien esiintymistä tietyllä laskentajaksolla voi myös verrata kartoilla kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoon valitsemalla oikeasta reunasta kausivertailun tilalle vuosivertailun. Valitse ensin haluamasi laji, vuosi ja laskentajakso: ensimmäisessä kartassa näkyy valitun laskennan tilanne, toisessa kymmenen vuoden keskiarvo ja kolmannessa valitun laskennan ero kymmenen vuoden keskiarvoon.

Reitit

Reittiluettelosta voit hakea laskentareittejä esimerkiksi kunnan tai reitin nimen perusteella rajaa-kentän avulla. Taulukon järjestäminen sarakeotsikoita klikkaamalla helpottaa selailua. Klikkaamalla reitin nimeä pääset edelleen katsomaan taulukkoa reitillä havaituista lajeista erikseen syys-, joulu- ja kevätlaskennassa. Valittavana on myös reitillä tehtyjen laskentojen havaintoerät. Valitsemalla kartta-välilehden voi katsoa reittien määriä kymppiruuduilla. Klikkaamalla tiettyä kymppiruutua saa näkyviin ruudulla kulkevat reitit.

Laskennat

Laskennat sivulla voi tarkastella tiettynä vuonna ja jaksona, esimerkiksi tuoreimmassa laskennassa, tehtyjä laskentoja listasta tai kartalla. Kuten Reitit-sivulla, taulukon järjestäminen sarakeotsikoita klikkaamalla helpottaa selailua ja rajaa-kentän avulla voi hakea kuntaa tai tiettyä reittiä. Samoin kartta-välilehdellä laskentoja voi tarkastella kartalla ja valita tietyllä kymppiruudulla tehtyjä laskentoja tarkasteltavaksi.

Toivottavasti tulossivut tarjoavat antoisia hetkiä! Sivuja kehitetään edelleen ja esimerkiksi salaukset ja karkeistukset eivät vielä toimi kunnolla vaan tarkka paikka karkeistuu toistaiseksi tarkoitusta useammalta lajilta.

Palautetta otetaan mielellään vastaan osoitteeseen linnustonseuranta@luomus.fi

Heidi Björklund
Luomus, linnustonseuranta
linnustonseuranta@luomus.fi

Tiedot kokosi Päivi Sirkiä

Posted in Birdlife, Suojelu ja tutkimus, Uutiset.