Rariteettikomitean ja alueellisten rariteettikomiteoiden yhteiskokous 24.-25.2.2007

Nurmijärven Kiljavalla pidettiin Suomen rariteettikomiteoiden yhteiskokous 24.-25.2.2007. Kokoukseen osallistui RK:n lisäksi edustajia 14 eri paikallisyhdistyksestä. PPLY:n ARK:ta kokouksessa edustivat Petri Lampila, Markus Keskitalo ja William Velmala.

Tärkeimpiä kokouksen aiheita olivat RK:n ja alueellisten rariteettikomiteoiden yhteistyön parantaminen, RK:n lajilistaltaan pudottamien lajien tarkastamisperusteiden käsittely sekä Tiira-havaintokannan tulevaisuudennäkymät komiteatyöskentelyssä.

Lisäksi Petri Lampila alusti keskustelun tarhakarkulaisista. Jotkut lajit, kuten esimerkiksi punakaulahanhi ja kiljuhanhi, ovat aiheuttaneet harrastajissa keskustelua tiettyjen yksilöiden pinnakelpoisuuden suhteen, ja jatkossa pyritään tiivistämään eri aluekomiteoiden yhteistyötä havaintojen arvioinnissa.

William Velmala puhui RK:n ja ARK:iden yhteistyön tiivistämisestä. Tärkeimpänä näkökulmana oli se, että ARK:t ottaisivat aiempaa aktiivisemmin osaa myös RK-havaintojen arviointiin, ja että paikalliset olot ja havainnoitsijat tuntevat ARK:t antaisivat RK:lle lausuntoja RK-havainnoista.

Lopuksi päätettiin perustaa työryhmä miettimään ARK:iden välisen yhteistyön kehittämistä. Myös PPLY:n näkökulmat tulevat tässä ryhmässä kuulluksi, sillä yhdeksi ryhmän jäseneksi valittiin Petri Lampila.

Lauantain illanvietossa solmittiin kontakteja muihin alueellisiin komiteoihin ja keskusteltiin muiden ARK:iden kanssa toimintatavoista ja linjanvedoista.

Katso myös rariteettikomitean tiedote Kiljavan kokouksesta

Posted in ARK/RK-tiedotteet, Uutiset.