Mustapyrstökuirin rengastus- ja seurantaprojekti

Mustapyrstökuiri värirenkaissa. Kuva Sami Timonen

Tiedotamme PPLY:n alueella liikkuvia lintuharrastajia käynnissä olevasta lukurengastusprojektista. Oulun seudulla on vuosina 2014-2016 lukurengastettu kaikkiaan noin 250 mustapyrstökuiria (90 aikuista ja 160 poikasta). Keltaisessa lukurenkaassa on kahdesta kirjaimesta taikka yhdestä kirjaimesta + yhdestä numerosta muodostuva yksilöllinen koodi. Kesän 2017 jälkeen merkkejä tai numeroita voi olla renkaassa myös kolme kappaletta. Keltainen lukurengas on kiinnitetty linnun vasempaan sääreen (tibiaan) ja punainen kooditon tunnisterengas oikeaan sääreen. Keltaisen lukurenkaan koodi luetaan ylhäältä alaspäin. Oikeassa nilkassa on lisäksi teräsrengas.

Lukurenkaan koodin voi erottaa 60x kaukoputken suurennoksella muutamien kymmenien metrien etäisyydeltä. Toinen suositeltava keino on yrittää kuvata lintu ja rengas kameralla. Lukurengas on suositeltavaa lukea useampaan kertaan, jotta tunnuskoodi varmistuu.

Kuirien lukurenkaita voi saada luettua heti niiden saavuttua muutolta merenrantojen lepäilypaikoilta (esim. Limingan Virkkula ja muut Liminganlahden lintutornit, Oulun Kempeleenlahti) ja pesimäpaikoilta jotka sijoittuvat Oulun seudun peltoalueille (mm. Tupos, Teppola, Monkkasenranta) ja rantaniityille (mm. Routunkarin iso rantaniitty Virkkulan lintutornista idän suuntaan). Itse pesimäpelloille ja -niityille ei pidä mennä kulkemaan ohjaamattomasti, mutta jos joku olisi kiinnostunut renkaiden lukemisesta ja yleensäkin kartoitushommasta, voivat ottaa yhteyttä meihin.

Havainnoijia pyydämme ilmoittamaan havaintonsa mustapyrstökuireista Tiira-järjestelmään, ja havainnot lukurengaslinnuista kannattaa ilmoittaa tarkkoine paikkatietoineen silloinkin, kun koodia ei ole saatu luettua.

Ulkomailta projektimme lukuhavaintoja on saatu jo seuraavista maista: Saksa, Hollanti, Ranska, Portugali, Unkari, Italia ja Senegal.

Rengastusprojektin taustaa

Rengastuksen avulla selvitetään mustapyrstökuirien suojelun kannalta keskeisiä asioita, kuten muuttoreittejä, talvehtimisalueita, ja pesimäpaikoilla aikuisten yksilöiden säilyvyyttä, poikasten rekrytoitumista sekä yksilöiden siirtymiä pesimäpaikkojen välillä.

Mustapyrstökuiritutkimuksesta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä Oulun yliopiston biologian laitoksen kahlaajatutkijoiden kanssa. Kenttätutkimuksiin osallistuu joukko vapaaehtoisia lintuharrastajia ja rengastajia. Tänä vuonna Oulun seutu osallistuu myös Wageningenin yliopiston (Hollanti) Euroopanlaajuiseen tutkimusprojektiin jossa selvitetään Länsi-ja Itä-euroopan kuiripopulaatioiden eroja. Oulun sudeulla kuirien seurantatyössä toimii pari hollantilaista graduopiskelijaa, ja projektissa on myös väitöskirjaopiskelija (Virossa).

Ilmoita lukurengashavaintosi

Havainnot lukurengastetuista kuireista voi ilmoittaa Luonnontieteelliseen keskusmuseoon joko verkkolomakkeella http://loydos.luomus.fi/forms/rengasloyto tai kirjeellä (postimaksutta) osoitteeseen:

Asiakaspalautus
Sopimus 127167
Laskutunnus 606422
Eläinmuseo
PL 17
00014 Helsingin yliopisto

Voit ilmoittaa havaintosi myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen (jorma.pessa@ely-keskus.fi).

Mustapyrstökuiripoikue lukurenkaissa. Kuva Sami Timonen

Posted in Harrastus, Havainnot, Suojelu ja tutkimus, Uutiset and tagged , .