Lintuvuosi 2017 Tiirassa

PPLY:n alueelta ilmoitettiin vuonna 2017 Tiiraan yhteensä 272 lintulajia. Eri nimekkeitä ilmoitettiin yhteensä 370 kappaletta. Havaintojen kokonaismäärä oli noin 54000 kappaletta ja ilmoitettujen lintuyksilöiden kokonaismäärä noin 2,9 miljoonaa.

Vuoden alkaessa (1.1.2017) alueella oli 73 lintulajia ja vuoden päättyessä (31.12.2017) alueella oli 74 lintulajia. Aikavälillä 3.4.-3.11.2017 PPLY:n alueella oli yli sata lintulajia ja aikavälillä 18.5.-4.6.2017 alueella oli yli 200 lintulajia. Alueen lajimäärä oli suurimmillaan 27.5.2017, jolloin alueella oli 208 lintulajia. Samaan aikaan 27.-28.5.2017 järjestettiin myös PPLY:n kevätralli, jossa havaittiin yhden vuorokauden aikana yhteensä 193 lintulajia. Alueen lajimäärä alkoi kasvaa voimakkaasti maaliskuun puolivälin jälkeen, jossa suurimmat muuttajien saapumispäivät olivat 4.-6.4.2017, jolloin jokaisena päivänä alueelle saapui 7 uutta lintulajia. Alueen lajimäärä alkoi vähentyä hiljalleen kesäkuun alun jälkeen, suurimpien lähtöpäivien ollessa syys-lokakuulla. Selvästi suuri lähtöpäivä oli 29.10.2017, jolloin jopa 12 lintulajia lähti syysmuutolle. Yhteensä 21 lintulajia havaittiin vain yhtenä päivänä.

Vuoden aikana ei havaittu yhtään alueelle uutta lintulajia.

Lajimäärän kehitys PPLY:n alueella vuonna 2017. Kuvaajassa ”Lajeja yhteensä” ilmoittaa PPLY:n alueella olevan lintujen lajimäärän päivittäin. ”Kulumatiivinen lajimäärä_tulleet” ilmoittaa kumulatiivisen lajimäärän ja kertoo myös vuodelle uusien lajien tuloajankohdan. ”Kumulatiivinen lajimäärä_lähteneet” ilmoittaa lajien viimeisen tapaamispäivän ja kertoo mm. syysmuuton aikataulusta.

 

Havaintojen määrällä mitattuna neljä eniten ilmoitettua lajia olivat laulujoutsen, talitiainen, sinitiainen ja kurki, joista kaikista tehtiin yli tuhat ilmoitusta Tiiraan. Yksilömäärältään runsaimmat ilmoitetut lajit olivat räkättirasta ja laulujoutsen, joita molempia ilmoitettiin yli 100000 yksilöä.

Havaintojen määrällä mitattuna eniten ilmoitetut lajit vuonna 2017.

 

Yksilömäärien perusteella runsaimmat ilmoitetut lajit vuonna 2017

 

Kunnittain eniten lajeja ilmoitettiin Oulusta, Hailuodosta, Siikajoelta, Raahesta ja Pyhäjoelta, joissa kaikissa havaittiin vuoden 2017 aikana yli 200 lintulajia. Kaikkiaan 18 kunnassa havaittiin yli 100 lintulajia ja viidessä kunnassa yli 200 lintulajia. Selvästi vähiten lintulajeja ilmoitettiin Pyhännältä. Yhteensä 19 lintulajia ilmoitettiin kaikista kahdestakymmenestä PPLY:n toimialueen kunnasta. Selvästi eniten havaintoja ilmoitettiin Oulusta, josta ilmoitettiin yli neljännes kaikista vuoden 2017 aikana Tiiraan tallennetuista havainnoista.

Kokonaislajimäärä kunnittain vuonna 2017

 

Tiiraan ilmoitettujen havaintojen määrä kunnittain vuonna 2017

 

Tiiraan ilmoitetut havainnot vuonna 2017

Vuoden 2017 aikana Tiiraan ilmoitti havaintojaan vajaa 1400 havainnoijaa, ja havainnoissa oli yhteensä vajaa 2400 eri havainnoitsijan nimeä. Eniten havaintojaan ilmoittivat Miikka Leinonen ja Erkki Sarviaho, jotka molemmat ilmoittivat yli 2000 havaintoa. Yli tuhat havaintoa ilmoittivat myös Tuomas Herva, Juha Markkola, Kari Varpenius, Kalle Hiekkanen, Pekka Majuri, Jouni Majuri ja Henri Ukonaho. Yhteensä 76 ihmistä ilmoitti Tiiraan yli sata lintuhavaintoa. Yli puolet kaikista Tiiraan vuoden 2017 aikana tallennetuista lintuhavainnoista koostuu vain 25 ihmisen ilmoittamista lintuhavainnoista. Alla olevaan taulukkoon on listattu kaikki PPLY:n alueelta vähintään sata havaintoa Tiiraan vuonna 2017 ilmoittaneet ihmiset.

NimiHavaintoja
Miikka Leinonen2777
Erkki Sarviaho2212
Tuomas Herva1969
Juha Markkola1922
Kari Varpenius1523
Kalle Hiekkanen1384
Pekka Majuri1183
Jouni Majuri1170
Henri Ukonaho1007
Jussi Niskanen952
Timo Karjalainen847
Jukka Hauru838
Kalevi Hirvonen836
Petri Lampila829
Teemu Saarenpää810
Petri Haapala777
Jorma Leinonen766
Heikki Tuohimaa750
Sami Luoma668
Ari-Pekka Auvinen659
Jorma Siira647
Teppo Mutanen644
Esa Hohtola615
Vesa Heikkilä613
Jarkko Alatalo612
Matti Tynjälä592
Unto Laitala582
Markku Paso546
Tuomas Väyrynen534
Ilkka Kärkkäinen504
Ville Suorsa488
Jaakko Koistinen483
Jorma Pessa483
Mika Jokikokko470
Pekka Tuhkanen466
Iikka Kivi465
Pekka Rahko392
Petteri Mäkelä388
Esa Räisänen381
Jouni Meski366
Antero Autio356
Kari Koivula346
Kari Haataja323
jouni pikkarainen319
Veli-Pekka Honkanen302
Elina Pihlajamaa296
Reijo Kylmänen269
petri kääriä267
Pauli Jokikokko264
Juhani Karvonen249
Pauli Jussila249
Tapani Luokkanen233
Santtu Ahlman223
Harri Taavetti222
Pekka Ruuska216
Jorma Räisänen215
Veikko Isomursu201
Jaani Mustonen199
Pertti Mattila195
Jouni Pursiainen194
Joni Partanen194
Jarkko Mykkänen179
Minna Kaan175
Janne Aalto172
Seppo Rytkönen167
Maria Träskilä153
Juhani Suni148
Arto Niemi134
Ari Rajasärkkä131
Tuula Wäli128
Katariina Hautamäki120
Kristian Koski118
Toni Eskelin112
Minna Lappi111
Anssi Hietaharju102
Irma Lumiaho-Ollila102

 

***Näihin tilastoihin käytetty aineisto on otettu Tiirasta 5.1.2018, ja mukana ovat kaikki siihen mennessä järjestelmään tallennetut havainnot. Havainnot sisältävät päälekkäisyyksiä ja virheitä, eikä niitä ole vielä karsittu pois tietokannasta. Tämä tilastointi on siten vain suuntaa-antava.

 

Posted in Harrastus, Havainnot, Pinnat ja rallit, Uutiset, Yhdistys and tagged , , , .