Lintuatlaksen pääsiäisterveiset

Pääsiäispyhät ovat mainio ajankohta lähteä linturetkelle ja havainnoida samalla lintujen pesintöihin viittavia merkkejä. Paikkalintujen pesinnät ovat monilla lajeilla jo hyvässä vauhdissa. Samalla kevätmuuton tahti on kiihtymässä, ja muutolta saapuneet lajit alkavat vallata reviirejä. Lintuatlashavaintoja on siis luvassa.

Atlaksen tulospalveluun on ilmoitettu varmoja pesintöjä tältä vuodelta jo parilta kymmeneltä lajilta ympäri maan, muun muassa useilta varislinnuilta, käpylinnuilta ja varpusilta. Nyt onkin oikea ajankohta tarkkailla pesinnän merkkejä näiltä yleisiltä, varhain pesiviltä ja helposti havaittavilla lajeilla. Myös tikat, tiaiset, puukiipijät ja punatulkut ovat tähän aikaan keväästä vielä aktiivisesti äänessä, joten niistä kannattaa tallentaa havaintoja. Muuttajista sepelkyyhkyn huhuilua ja peipon laulua voi pääsiäisenä kuulla jo ympäri maan. Ilmoita laulajista havaintoja ja kirjaa niihin sopiva pesimävarmuusindeksi. Muista, että atlaksessa ollaan kiinnostuneita kaikkien lintulajien pesinnöistä!

Älä arkaile ilmoittaa havaintoja myös todennäköisistä ja mahdollisista pesinnöistä. Harvoin voi olla varma siitä, että joku muu ilmoittaa havainnon samasta lajista samalta atlasruudulta. Havaintojen ilmoittamisesta on muutakin hyötyä. Pesimävarmuusindekseillä kerätään tietoa myös pesintöjen ajoittumisesta: milloin reviirit vallataan, milloin rakennetaan pesää ja haudotaan, milloin poikaset kuoriutuvat ja milloin ne lähtevät pesästä. Kannustamme siksi kirjaamaan havaintoihin pesimävarmuusindeksejä pitkin pesimäkautta ja riippumatta siitä, onko joku toinen jo kirjannut alueelta lajille saman tai suuremman pesimävarmuuden. Tietoa eri lajien pesimäkauden ajoittumisesta tarvitaan laajasti esimerkiksi lintujen suojelussa.

Otso Valkeeniemi
PPLY:n atlasvastaava

Posted in Atlas-tiedotteet.