EU-selvitys paljastaa: Suomen luonnonsuojelurahoitus puutteellista

Mediatiedote 26.4.2018 

Euroopan luonto köyhtyy, koska jäsenmaat eivät ole onnistuneet EU:n
luonnonsuojelusäädösten toimeenpanossa. Näin todetaan juuri julkaistussa
eurooppalaisessa selvityksessä. Suomessa suurin puute on luonnonsuojelun
rahoitus. 

EU:ssa luontoa suojellaan ennen muuta lintu- ja luontodirektiivien
avulla. Niiden toteutumisen arviointi tehtiin 11 kriteerillä ja
raportoitiin liikennevalojen väreillä. Parhaat tulokset tutkituista
maista saivat Belgia, Luxemburg ja Unkari. Seuraavina olivat Ruotsi,
Suomi ja Tanska. Hännille jäivät Bulgaria, Portugali ja Itävalta. Muut
arvioidut maat olivat Alankomaat, Kroatia, Kypros, Kreikka, Irlanti,
Iso-Britannia, Italia, Latvia ja Romania. 

Suomessa ja useimmissa muissa maissa EU-säädökset on siirretty varsin
hyvin lainsäädäntöön. Hyvästä lainsäädännöstä huolimatta uhanalaisten
lajien ja luontotyyppien määrä on kasvanut Suomessa ja muualla EU:ssa.
Tilanteen heikkeneminen on seurausta säädösten puutteellisesta
toimeenpanosta käytännössä. 

Huonoiten selvityksen mukaan on hallinnassa luonnonsuojelualueiden
hoito, luontoselvitysten huomioon ottaminen ja lajien suojelu. Suurin
ongelma Suomessa on luonnonsuojelun rahoituksen riittämättömyys. Se
hidastaa sekä suojelualueiden perustamista että niiden luonnonhoitoa ja
ennallistamista. 

Suomessa Sipilän hallitus on vähentänyt luonnonsuojelun rahoitusta
edellisten hallitusten tasosta. Ympäristöjärjestöjen mielestä rahoitusta
pitää lisätä merkittävästi ensi kesän budjettiriihessä ja tulevassa
hallitusohjelmassa. Lisää suojelualueita maassamme tarvitaan erityisesti
Etelä-Suomeen. Suojelualueille tarvitaan kattavammin hoito- ja
käyttösuunnitelmia sekä uhanalaisille lajeille suojeluohjelmia.
Suojelutoimien toteutukseen tarvitaan myös uusia työntekijöitä muun
muassa Metsähallituksen luontopalveluihin. Ympäristöhallinnon resurssit
ja itsenäisyys on turvattava meneillään olevassa aluehallinnon
uudistuksessa. Lisäksi luontoselvitysten ja riistahallinnon
direktiivilajeille antamien poikkeuslupien tasoa on parannettava. 

Tänään julkaistun 18 EU-maata kattaneen selvityksen Suomen tilanteen
arviointiin osallistuivat BirdLife Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto ja
WWF Suomi. 

LISÄTIETOJA 

 	* The State of Implementation of the Birds and Habitats Directives in
the EU -raportti:
https://tiedostot.birdlife.fi/media/Nature-Scorecards_Report_March2018.pdf

suojeluasiantuntija Tero Toivanen, p. 040 702 8633,
tero.toivanen(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry 

erityisasiantuntija Tapani Veistola, p. 0400 615 530,
tapani.veistola(at)sll.fi
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 

suojelujohtaja Jari Luukkonen, p. 040 585 0020, jari.luukkonen(at)wwf.fi
WWF Suomi 

(tiedote on luettavissa myös osoitteessa https://www.birdlife.fi/tiedote-20180426/)
Posted in Uutiset.