BirdLifen kultaisin ansiomerkein palkittiin pitkäaikaisia aktiiveja

BirdLifen kultaisen ansiomerkin saaneet Dick Forsman, Juhani Kairamo, Markku Mikkola-Roos, Rainer Mäkelä, Pekka J. Nikander, Juha Tiainen ja Marcus Walsh (kuvaajat Markku Alanko / Luontoakateemi, Irina Herzon, Aili Jukarainen, Tom Lindroos ja Tomi Muukkonen

Mediatiedote 19.11.2022

BirdLife Suomi on myöntänyt kultaisen ansiomerkin merkittävästä toiminnasta lintuharrastuksen, -tutkimuksen tai -suojelun edistämisestä Dick Forsmanille, Juhani Kairamolle, Markku Mikkola-Roosille, Rainer Mäkelälle, Pekka J. Nikanderille, Juha Tiaiselle ja Marcus Walshille. Ansiomerkit luovutettiin eilen BirdLife Suomen 50-vuotisjuhlassa Helsingissä.

Kirkkonummelainen Dick Forsman on Euroopan tunnetuin petolintujen tuntija ja tutkija sekä arvostettu lintumaalari. Hän on kirjoittanut ja kuvittanut useita määritysoppaita, tietokirjoja, kuvateoksia sekä kymmeniä tieteellisiä artikkeleita. Harvinaisuushavaintoja tarkastavassa rariteettikomiteassa hän toimi 1984–93, josta kaksi viimeistä vuotta komitean puheenjohtajana. Forsman oli aikanaan myös Lintutieteellisten Yhdistysten Liiton (nyk. BirdLife Suomi) hallituksessa.

Espoolainen Juhani Kairamo on toiminut tällä vuosituhannella yhteensä 17 vuotta BirdLife Suomen taloudenhoitajana kehittäen merkittävästi järjestön taloudenpitoa. Vuodesta 1996 lähtien hän on ollut lintuharrastustuotteita myyvän Suomen Lintuvaruste Oy:n hallituksessa, ja vuodesta 2013 hän on toiminut BirdLife Kanta-Hämeen puheenjohtajana. Kairamo on ollut mukana myös metsien jatkuvan kasvatuksen edistämisessä vuodesta 2007.

Suomen ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija Markku Mikkola-Roos on toiminut vuosikymmeniä aktiivisesti Helsingin Seudun Lintutieteellisessä Yhdistyksessä Tringassa ja BirdLife Suomen suojelutoimikunnassa. Työurallaan hän on muun muassa seurannut Vanhankaupunginlahden alueen linnustoa ja osallistunut Natura 2000 -verkoston valmisteluun. Mikkola-Roos on myös lintujen uhanalaisuusarvioinnista vastaavan lintutyöryhmän pitkäaikainen koordinaattori.

Lempääläläinen Rainer Mäkelä on toiminut Pirkanmaalla 1970-luvulta alkaen. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtajana hän toimi 1989–1992. Mäkelä on tehnyt koko maakunnan kattavia selvityksiä avosoiden linnuista ja monista muista lajeista. Mäkelän kuukkelikartoituksen tulosten perusteella tehtiin merkittäviä lisäyksiä maakunnan metsiensuojeluverkostoon. Tällä vuosituhannella Mäkelä on keskittynyt Lempäälän Ahtialanjärven kunnostamiseen ja hoitoon. Valtakunnallisesti ainutlaatuisessa hankkeessa järvestä on kehittynyt yksi sisämaan tärkeimmistä lintukohteista.

Helsinkiläinen Pekka J. Nikander on Suomen tunnetuimpia asiantuntijoita lintujen tunnistamisessa. Hän on kääntänyt ja soveltanut Suomen oloihin useita lintukirjoja, joista tunnetuin on lintuharrastajien laajasti käyttämä Lintuopas – Euroopan ja Välimeren alueen linnut. Rariteettikomitean jäsenenä hän toimi yli 20 vuotta. Lintuharrastusvälineitä myyvän Suomen Lintuvaruste Oy:n toimintaa hän on luotsannut ja kehittänyt 30 vuoden ajan.

Luonnonvarakeskuksessa työskennellyt FT, dosentti Juha Tiainen on tutkinut lintuja 1970-luvulta lähtien ja samalla innostanut ja ohjannut uusia harrastajia ja opiskelijoita tutkimustyöhän. Tiainen oli käynnistämässä maatalouslinnuston seurantaa 1980-luvulla ja erikoistui maatalouslinnustoon sekä maatalousympäristön maankäytön linnustovaikutuksiin. Tutkimuksista on julkaistu kymmeniä tieteellisiä artikkeleita. Tiainen on toiminut myös Lintutieteellisten Yhdistysten Liiton hallituksessa.

Helsinkiläinen diplomi-insinööri Marcus Walsh on toiminut erityisesti metsäasioiden parissa. Hän on pyrkinyt murtamaan vanhoja metsätalousrakenteita ja edistämään jatkuvaa kasvatusta. Hän on toiminut vuosia BirdLifen metsätyöryhmässä, ja 1990-luvulla hän ylläpiti Kansainvälisen linnustonsuojeluneuvoston (ICBP, nyk. BirdLife International) Suomen toimintaa. Walsh oli myös luomassa ympäristöjärjestöjen vuonna 2009 perustamaa Ympäristöareenaa, joka järjesti seminaareja edistääkseen ympäristötietoutta poliittisessa päätöksenteossa.

 

BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki voidaan antaa valtakunnallisesti tai kansainvälisesti poikkeuksellisen menestyksellisestä sekä hyvin pitkäaikaisesta, yli 25 vuotta jatkuneesta toiminnasta lintuharrastuksen, -tutkimuksen tai -suojelun edistämiseksi.

BirdLife Suomen hopeiset ansiomerkit luovutettiin kokkolalaisille Juhani Hannilalle ja Johan Hasselille.

 

VALOKUVIA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä, kuvaajan nimi mainittava:

 

LISÄTIETOJA

hallituksen puheenjohtaja Mika Asikainen, p. 0400 251 389, puheenjohtaja(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

Dick Forsman, p. 0400 105 310, dick(at)dickforsman.com
Juhani Kairamo, p. 050 336 3747, juhani.kairamo(at)birdlife.fi
Markku Mikkola-Roos, p. 040 583 0146, markku.mikkolaroos(at)gmail.com
Rainer Mäkelä, p. 040 530 8957, makela.rainer(at)gmail.com
Pekka J. Nikander, p. 040 543 3182, pekka.nikander.lva(at)kolumbus.fi
Juha Tiainen, p. 040 738 9128, ext.juha.tiainen(at)luke.fi
Marcus Walsh, p. 0400 513 410, marcus.walsh(at)iki.fi

Posted in Birdlife, Uutiset.