Atlastiedote 2.6.2022

Kesäkuu on antoisinta lintuatlasaikaa. Kaikki lajit ovat saapuneet Suomeen ja monella lajilla pesinnät ovat pitkällä. Alkukesän atlasretkeily tuottaakin tehokkaasti havaintoja lintuatlakseen – kunhan muistat ilmoittaa havaintosi ja havainnoille pesimävarmuusindeksit!

Lintuatlaksesta uutisia

Lintuatlaksesta julkaistiin 2.6. mediatiedote: https://www.birdlife.fi/tiedote-20220602/. Mediatiedotteessa kannustetaan harrastajia ja suurta yleisöä osallistumaan lintuatlakseen ilmoittamalla pesintään viittaavat lintuhavainnot vaikkapa kotipihalta tai mökiltä. Lisäksi havaintoja kaivataan erityisesti harvaan asutuilta alueilta. Tiedotteen myötä lintuharrastajille saattaa tulla kysymyksiä lintuatlaksesta. Rohkaistaan kiinnostuneita osallistumaan ja toivotetaan kaikkien havainnot tervetulleiksi atlakseen! Kysymyksiä voi myös ohjata yhdistyksen atlasvastaavalle. Lintuatlaksesta kerrotaan myös tuoreimmassa Linnut-lehdessä 2/2022 (lintuatlaskonkari Esko Gustafssonin haastattelu), tulevan Linnut-vuosikirjan pääkirjoituksessa sekä Helsingin yliopiston uutisessa: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/luontokato/lintuatlas-kutsuu-suomen-lintujen-tarkkailuun-tule-mukaan-vaikka-mokilta-tai-lapin-reissulta

Pesimävarmuusindeksi laulajille
Monet loppukevään muuttajista ovat lajeja, joista on vaikea varmistaa korkeaa pesimävarmuusindeksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi pikkusieppo, idänuunilintu, kuhankeittäjä, kerttuset ja muut yölaulajat sekä -huutajat. Kevätlajeista hippiäisen tai rautiaisen pesintä voi olla työlästä varmistaa. Näistä lajeista saadaan esiintymiskuva lintuatlakseen laulavien yksilöiden perusteella. Onkin tärkeää, että myös reviiristä kertovat lauluhavainnot ilmoitetaan atlakseen – joillakin lajeilla se on ainoa havaintolähde. Lintuatlaksessa kaikki havainnot ovat tervetulleita ja muutkin kuin pesähavainnot ovat arvokkaita!

Tavallisimmat pesimävarmuusindeksit
Osallistut atlakseen ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksillä kerrot, viittaako havaintosi epätodennäköiseen, mahdolliseen, todennäköiseen vai varmaan pesintään. Indeksejä on 1–8 ja suurimmilla indekseillä on lisäksi alaindeksejä. Muutamalla tavallisella pesimävarmuusindeksillä pääset jo pitkälle:

  • Laulava lintu kuultu kertaalleen = 2. Lintu samalla paikalla toisena päivänä = 4.
  • Pari havaittu kertaalleen sopivassa ympäristössä = 3. Pari samalla paikalla toisena päivänä = 5.
  • Pesänrakennushavainto = 62.
  • Tuoreet untuvikot / maastopoikaset (esim. räkättirastas) = 73.
  • Emo hautoo pesässä = 75.
  • Kuultu poikaset pesässä (esim. kolosta, pöntöstä) = 81.
  • Nähty pesässä munia tai poikasia = 82.

Pesiä on syytä havainnoida vain etäältä, sillä linnuille on annettava pesimärauha. Kannattaa perehtyä pesimävarmuusindekseihin ja lukea kertaalleen myös niiden laajempi tulkintaohje. Lisätietoa ilmoittamisesta ja indekseistä löytyy alta linkeistä.

Havaintosi ovat tärkeitä
Lintuatlaksessa selvitään kaikkien lintulajiemme pesimäaikainen levinneisyys ja pesinnän varmuus Suomessa 10 x 10 kilometrin atlasruuduissa. Neljäs lintuatlas toteutetaan vuosina 2022–2025. Atlas perustuu vapaaehtoisten lintuharrastajien havaintoihin – siksi havaintojesi ilmoittaminen on olennaisen tärkeää!

Lisätietoa lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:

https://lintuatlas.fi/
https://www.birdlife.fi>lintuatlas/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa ilmoittamisesta:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/
https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistut atlakseen ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Lisätietoa pesimävarmuusindekseistä:

https://lintuatlas.fi/indeksit/
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut löydät mm. täältä, klikkaa päälle karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi myös ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:

https://laji.fi/map

Lintuatlaksen tulokset löytyvät tulospalvelusta (lajit, atlasruudut). Atlasruutujen selvitysastekartta näyttää, mihin atlasretkiä kannattaa suunnata:

https://tulokset.lintuatlas.fi/

Posted in Atlas-tiedotteet, Uutiset.