Valtakunnallinen atlastiedote 16.6.

Atlasviikkojen 12.–25.6. loppukiri alkaa

Ensimmäinen atlasviikko on lopuillaan. Maan eteläpuoliskon atlasruuduista 34 % on nyt tyydyttävästi selvitetty (ennen atlasviikkoja 31 %) ja selvitysasteet ovat kohenemassa myös pohjoisessa. Ilman havaintoja olevien nollaruutujen määrä on pudonnut 272 ruudusta 233 ruutuun. Myös satunnaishavaintoja sisältävien ruutujen määrä on huvennut vauhdilla (1540 > 1428). Kiitos kaikille atlashavaintoja ilmoittaneille, kiritään vielä yhdessä atlasta eteenpäin!

Atlasviikot jatkuvat juhannukseen asti. Kaikki pesimäkauden havainnot kannattaa nyt aktiivisesti ilmoittaa atlakseen. Tarkoituksena on saada havaintoja erityisesti yleisistä lajeista ja laulavista (tai nähdyistä) linnuista, sillä laulu viittaa reviiriin ja pesintään. Ilmoita siis kaikki pesimäaikaiset havaintosi, niin tekevät nyt muutkin!

Kesäkuussa retkeillessä suurin osa havainnoista koskee laulavia lintuja. Kerran havaittu laulava tai nähty lintu ilmoitetaan atlakseen pesimävarmuusindeksillä 2 (mahdollinen pesintä). Kakkosindeksin saa siis helposti merkittyä miltei kaikille havaituille lajeille! Mikäli saman linnun havaitsee samalla paikalla eli pysyvällä reviirillä myöhemmin, ilmoitetaan havainto pesimävarmuusindeksillä 4 (todennäköinen pesintä). On tärkeää ilmoittaa atlakseen myös mahdollisia ja todennäköisiä pesintöjä: koskaan ei voi olla varma siitä, saadaanko lajin pesintä ruudulla myöhemmin varmistettua. Lisäksi mahdolliset pesinnät nostavat ruudun selvitysastetta ja auttavat näin atlaksen toteuttamisessa. Kannattaa myös tarkkailla, onko emon nokassa ruokaa: siitä saa varman pesinnän indeksin 74! Maastopoikasiakin on liikkeellä (indeksi 73).

Hyvä keino on kirjata kesän retkillä ylös kaikki atlasruudulla havaitut lajit ja kullekin lajille korkein retkellä havaittu pesimävarmuusindeksi. Näin kaikille lajeille, myös yleisille, tulee ilmoitettua pesimävarmuusindeksi. Apuna voi käyttää ruudun tulostettavaa maastolomaketta (https://havistin.biomi.org/atlas), josta voit samalla tarkistaa, mitä lajeja ruudulla havaittiin edellisessä atlaksessa.

 

Käy Lapissa!

Kaikilla Lapin suurruuduilla atlaksen tavoite on vielä vajaa. Moni on jo ilmoittanut retkeilevänsä Lapissa, ja nämä retket ovat valtaosin vielä edessäpäin. Lapin retkeilyn sivu: https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/.

Lappi on kuitenkin atlaksen huolenaihe. Laajaa aluetta ei ehditä tutkia vasta viimeisenä atlasvuonna 2025. Retkeilykattavuutta ja lintutietoja tarvitaan joka vuonna ja koko maan lintuharrastajilta. Käy kesällä Lapissa, pysähtele usein ja ilmoita kaikilta pysähdyksiltä kaikista lajeista atlashavainto!

Vakiolinjojen laskentakausi jatkuu Pohjois-Suomessa aina kesäkuun loppuun asti. Lapin vakiolinjoja on varattu ilahduttavasti, mutta vielä on vapaita linjoja esimerkiksi päälaella ja Rovaniemen ympäristössä. Laske vakiolinja – se tuottaa kätevästi tietoa sekä linnustonseurantaan että atlakseen! Aiheesta lisää: https://laji.fi/linjalaskenta

 

Atlaskisa juhannuksena

Juhannuksena järjestetään valtakunnallinen atlaskisa 23.–25.6. Kisaan voi osallistua vapaavalintaisilla atlasruuduilla ja pisteitä saa ruudun pesimävarmuussumman nostamisesta. Lisätietoja tulee juhannusviikolla atlasviikkojen sivulle: https://www.birdlife.fi/atlasviikot2023/

 

Lisätietoa lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:

https://lintuatlas.fi/   sekä   https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:

https://lintuatlas.fi/indeksit/   sekä   https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:

https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/

Posted in Atlas-tiedotteet, Birdlife, Luomus, Uutiset.