Pohjois‐Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen lausunto Yhteistuulen Pärjän ja Kivarin tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (1)