Petäjäskoski-Nuojuankangas YVA-ohjelma, PPLYn lausunto 31.12.2020