Atlastiedote 3.8.2023

Vielä löytyy poikueita 

Pesintöjä on yhä meneillään. Monet myöhään tai useampaan kertaan pesivät lajit ovat lentopoikasvaiheessa. Vielä voi havaita esimerkiksi harmaasiepon lentopoikueita tai rastaiden lisäpoikueita, ja tervapääskyn poikaset ovat vielä pesissään. Tarkkaile siis lintujen pesimäpuuhia ja kirjaa havaintoja lintuatlakseen!

Monilla lajeilla pesinnät ovat kuitenkin jo ohi. Itsenäistyneet nuoret linnut, lietteillä viivähtävät kahlaajat ja ruovikoissa pyörivät pääskyparvet eivät enää viittaa pesintään (pesimävarmuusindeksi 1). Varttuneiden vesilintujen poikasten osalta on käytettävä harkintaa, sillä poikue voi olla peräisin naapuriruudulta.

 

Loput havainnot atlakseen 

Tarkista kesän havaintosi. Onko havaintovihkossa tai muistissa tallentamattomia havaintoja tai havainnoista unohtunut pesimävarmuusindeksi? Kertoiko naapuri pesimähavainnon, joka jäi kirjaamatta? Vertaa tietojasi muiden havaintoihin, jos ruudulla lajin pesimävarmuusindeksi on 2 tai 3. Jos joku on havainnut saman yksilön tai parin samalla paikalla eri päivänä, indeksiksi tulee jälkimmäiseen havaintoon 4 tai 5.

Kävitkö kesällä Lapissa? Lapista tarvitaan jokaisen lintuharrastajan havainnot kaikista lajeista. Kesän aikana Lapin tyhjien atlasruutujen määrä on ilahduttavasti huvennut. Jatketaan tätä työtä tiristämällä loputkin havainnot Lapista talteen! Tyypillisesti tietoa ilmoitetaan mielenkiintoisista linnuista, mutta tavallisista lajeista niukasti. Tarkista tulospalvelusta esimerkiksi pajulinnun tai järripeipon kartta. Saatko käyntikohteiltasi täydennystä yleisten lajien atlaskarttoihin tai nostoja pesimävarmuusindekseihin?

 

Tilastoja 

Atlakseen on nyt ilmoitettu yli 930 000 havaintoa. Kesän aikana lisäystä tuli yli 269 000 havaintoa, ja osa on vielä ilmoittamatta. Kiitokset havainnoijille! Maan eteläpuoliskossa atlaksen tavoitteen on saavuttanut 48 % atlasruuduista (vähintään tyydyttävästi selvitetty), kun taas Lapin suurruuduista yksikään ei vielä ole tavoitteessa (suurruudun atlasruuduista 75 % tyydyttävästi selvitetty). Ilman havaintoja olevien ruutujen määrä (138) on kuitenkin huvennut mukavasti Lappia myöten.

 

Lisätietoa lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:

https://lintuatlas.fi/   sekä   https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:

https://lintuatlas.fi/indeksit/   sekä   https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:

https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/

Posted in Atlas-tiedotteet, Uutiset.