Valtakunnallinen atlastiedote 4 27.3.2024

Atlastiedote 4

27.3.2024

Kevään edetessä pesinnän merkkejä alkaa näkyä laajemmalla lajijoukolla. Varislinnut rakentavat jo pesiään ja varpuset varaavat pesäkoloja. Pääsiäispyhät voikin mainiosti käyttää kevättalven atlasretkiin ja suunnata etsimään tikkoja, kanalintuja, metsätiaisia ja käpylintuja. Kannattaa muistaa kirjata atlakseen myös havainnot laulavista linnuista, kuten viherpeipoista ja punatulkuista, mielellään samalta paikalta kahdelta päivältä (indeksi 4)

Varaa vakiolinja, muista liikkumisrajoitukset

Luomuksen linnustonseurannan kevään ja kesän laskennat hyödyttävät myös atlasta. Vakiolinjoja on jo varattu runsaasti eri puolilta maata, mutta vapaita linjoja riittää edelleen. Varmista itsellesi sopivat linjat varaamalla ne nyt:
https://laji.fi/project/MHL.1/form/MHL.1/places

Erityisesti kannattaa laskea heikosti tutkitulta alueelta vakiolinja, jota ei ole vielä atlaskaudella (2022–) laskettu: https://lintuatlas.fi/alueet/

Kartoitusten ja muiden atlasretkien osalta kannattaa huomioida mahdolliset liikkumisrajoitukset. Jos varaat vakiolinjan tai suunnittelet atlasretkeä alueelle, joka on rajavyöhykettä tai luonnonpuistoa, tarvitset kulkuluvan. Rajavyöhykelupa myönnetään nopeasti, mutta luonnonpuiston kulkulupa pitää hakea vähintään 2 kuukautta ennen retkeilyä. Hae siis kesän kulkulupa luonnonpuistoon nyt!

Rajavyöhykelupa: https://raja.fi/rajavyohykelupa

Luonnonpuiston liikkumislupa: www.metsa.fi/maat-ja-vedet/luvat/tutkimus-ja-liikkumisluvat/

 

Uutta atlaksessa

Lappi, suositellut suurruudut 2024. Lappi on atlaksen osalta jaettu 50 × 50 kilometrin suurruutuihin, joista osa on heikommalla tolalla kuin toiset. Katso suurruutujen retkeilyn sivulta www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/, mihin suurruutuihin kannattaa keskittyä 2024.

Lappi, ehdotetut suurruudun atlasruudut. Jokaiselta suurruudulta on tarkoitus selvittää vähintään 75 % atlasruuduista tyydyttävästi. Mitkä atlasruudut kannattaa valita, jotta tavoitteeseen päästään helpoiten? Apuna on ehdotus suurruutujen atlasruutujen priorisoinnista. Kun priorisoidut atlasruudut nostaa tyydyttävän selvitysasteen tasolle, koko suurruutu on tyydyttävästi selvitetty. Ehdotus perustuu atlasruutujen selvitysasteeseen ja saavutettavuuteen. Tutustu ehdotukseen: https://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/

Luomuksen Lapin atlastuki. Hae 27.5. mennessä tukea atlasretkeilyyn syrjäisimmillä ja heikoimmin tutkituilla suurruuduilla! Lisätietoa: https://lintuatlas.fi/lapin-atlasretki/

Vesilintulaskentojen tiedot mukana. Luomuksen ja Luonnonvarakeskuksen vesilintulaskentojen tiedot tuotiin atlakseen (yli 24 000 havaintoa). Näiden tulkinta atlashavainnoiksi oli haastavaa, ja turvauduttiin yksinkertaistettuun pesimävarmuusindeksitulkintaan. Vesilintujen atlaskartoilla voi siten olla muuttomatkalaisia koskevia havaintoja. Niihin voi lisätä tarkista-merkinnän:

Tarkista-merkinnän muutos. Lajitietokeskukseen (laji.fi) tallennettuun havaintoon voi lisätä tarkista-merkinnän (esim. tarkista pesimävarmuusindeksi / laji). Sen vaikutusta muutettiin niin, että tarkista-merkitty havainto poistuu atlaksen tulospalvelusta heti eikä vasta kootusti myöhemmin. Lisäksi voi kirjoittaa tarkentavan kommentin. Tällöin kannattaa huomioida, että esim. vesilintulaskijat eivät ole itse lisänneet havaintoonsa pesimävarmuusindeksiä ja voivat ihmetellä ”tarkista pesimävarmuusindeksi” -merkintää.

Puutelista puhelimeen. Avaa kännykällä Mikko Heikkisen atlassivulta https://havistin.biomi.org/atlas linkki ”Puutelista puhelimeen”. Saat kännykän paikannuksen avulla puutelistan atlasruudusta, jossa olet.

Parannukset tulospalvelussa:

-Lajikartoilla näkyy nyt atlasruutujen määrä eri selvitysasteluokissa. Esim. tavi: https://tulokset.lintuatlas.fi/species/MX.26366.

-Yhdistyksen atlasruutujen tilanteet saa ladattua csv-tiedostona. Esim. Lappi: https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1112 > Lataa ruutujen selvitysasteet.

-Lapin suurruutujen atlasruutujen tilanteet voi ladata csv-tiedostona: https://tulokset.lintuatlas.fi/society/lappi.

-Atlasruutujen selvitysastekartan (https://tulokset.lintuatlas.fi/grid) saa kokoruututilaan. Tällöin on helpompi zoomata ja ottaa kuvakaappaus tietystä alueesta.

 

Lisätietoa ympäristöministeriön rahoittamasta lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:

https://lintuatlas.fi/   sekä   https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:

https://lintuatlas.fi/indeksit/   sekä   https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:

https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/

Posted in Atlas-tiedotteet, Uutiset.