TAUNO TÖNNING -MITALI ARI-PEKKA AUVISELLE

Tauno Tönningin säätiö myönsi säätiön 50-vuotisjuhlassa 29.4.2022 Tauno Tönning -mitalin Ari-Pekka Auviselle hänen tekemästään merkittävistä työstä Sanginjoen ulkometsän suojelussa.

Tauno Tönningin säätiö edistää ja tukee teknillis-taloudelliseen kasvuun tähtäävää tieteellistä tutkimustoimintaa. Säätiö alkoi 2010-luvulla edistää myös luonnonsuojelua ja se on perustanut useita luonnonsuojelualueita omistamilleen metsämailleen. Säätiön mailla on sallittu hirvenmetsästys, mutta lintujen metsästys on kielletty.

Tauno Tönning -mitali perustettiin vaalimaan ja kunnioittamaan säätiön perustajan Tauno Tönningin muistoa ja elämäntyötä. Mitali voidaan myöntää henkilölle merkittävistä ja pitkäaikaisista ansioista säätiön toiminnassa tai sen tukemisessa sekä huomionosoituksena merkittävistä ansioista säätiön tarkoitusperiä edistävässä toiminnassa.

Ari-Pekka Auvinen vastaanottamassa saamaansa huomionosoitusta (Valokuva: Lauri Lajunen).

Posted in Suojelu ja tutkimus, Uutiset.