Rariteettikomitean kokous 14.1.2023

Harmaakurkkurastas, Hämeenlinna 1950

Mediatiedote 16.1.2023

Rariteettikomitea (RK) käsitteli kokouksessaan 14.1.2023 pöydällä olleiden lisäksi 39 uutta havaintoilmoitusta. A-kategoriaan hyväksyttiin koulun kokoelmista löytyneen yksilön perusteella Suomen ensihavainto harmaakurkkurastaasta Hämeenlinnasta vuodelta 1950. Hyväksyttyjä havaintoja on nyt siten seitsemän.

Muista suurharvinaisuuksista hyväksyttiin Suomen kolmas alalajiparin longipennis/minussensis kalatiira (Jyväskylä 11.‒26.5.2022), viides hietatiira (Lappeenranta 7.6.2022), kuudes pikkutuulihaukka (Loviisa 29.8.2022), seitsemäs kirjorastas (Sonkajärvi 11.6.2022) ja seitsemäs pikkukiuru (Parainen 12.‒15.5.2022). Lisäksi hyväksyttiin havainnot Suomen toisesta hutchinsii-alalajin pikkukanadanhanhesta (Liminka ja Tyrnävä 9.9.‒3.10.2022; samasta yksilöstä on aiemmin hyväksytty havaintoja vuosilta 2019, 2020 ja 2021) ja kolmannesta hietakurjesta (Lumijoki 17.9., Liminka 20.‒21.9. ja Tyrnävä 22.‒29.9.2022; samasta yksilöstä on aiemmin hyväksytty havainto Tyrnävältä 5.‒12.10.2021).

Kokouksessa hyväksyttiin havainto C-kategorian kuparisorsasta (Kokkola 9.6.2022), josta edellinen havainto on vuodelta 2011. Kuparisorsa on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, joka uhkaa valkopääsorsan populaatiota Euroopassa. Valkopääsorsan suojelemiseksi Euroopassa tarhoista alkuperänsä saanutta kuparisorsakantaa on onnistuttu tehokkaasti hävittämään, mikä näkyy myös Suomen havaintojen vähenemisenä vuoden 2006 jälkeen. Lajin esiintymistä seurataan tarkasti myös viranomaisvoimin, minkä vuoksi ajantasaiset kuparisorsahavainnot toivotaan ilmoitettavan myös vieraslajit.fi-sivuston kautta. E-kategorian palmukyyhkystä hyväksyttiin neljä havaintoilmoitusta, jotka koskevat ainakin osin samoja yksilöitä (Helsinki 31.7.‒2.8., Vantaa 1.‒5.8., Sipoo 20.8. ja Helsinki 17.10.2022).

Seuraavaan 11.‒12.3.2023 pidettävään kokoukseen tarkoitetut sähköiset havaintoilmoitukset pyydetään lähettämään samalla sähköpostiviestillä sekä RK:n sihteerille (rariteettikomitea@birdlife.fi) että alueelliselle harvinaisuuskomitealle 31.1.2023 mennessä. Mahdolliset paperilomakkeet pyydetään lähettämään ensisijaisesti alueellisen harvinaisuuskomitean kautta samalla aikataululla. Havaintoilmoituksiin liittyvät kuvadokumentit on paras lähettää alkuperäisinä, käsittelemättöminä tiedostoina.


Alkuperäinen tiedote: https://www.birdlife.fi/havainnot/harvinaisuudet/rk/tiedottaa/

Posted in ARK/RK-tiedotteet, Uutiset.