Joululukemistoa tarjolla: Lintumies-lehdet vapaasti luettavissa

Linnut-lehden ensimmäiset vuosikerrat ilmestyivät vuodesta 1965 vuoteen
1992 Lintumies-nimellä. Näiden vuosikertojen lehdet on digitoitu, ja
niiden artikkelit on siirretty vapaasti luettavaksi lintulehtiportaaliin
https://lintulehti.birdlife.fi/.

Lintumies-lehden artikkelien lisäksi portaalissa on avoimesti
luettavissa Linnut-vuosikirjojen ja Ornis Fennican artikkeleita.
Hakukriteereinä voi käyttää julkaisun, kirjoittajan tai jutun nimeä.
Rajauksia voi tehdä myös vuosikerran, vuosiluvun tai lehden numeron
perusteella. Avainsanoista tai sisällöstä löytyy toistaiseksi vain osa
artikkeleista. Virheitäkin löytyy vielä kirjoittajien ja artikkelien
nimistä, mutta niitä korjaillaan vähitellen.

Lukemisentäyteistä joulua toivottaen
Janne


Jan Södersved
Linnut-lehden päätoimittaja

Posted in Birdlife, Julkaisut, Uutiset.