Jo 11 suomalaista lintulajia maailmanlaajuisesti uhanalaisia – kultasirkku korkeimpaan uhanalaisluokkaan

BirdLife Suomi tiedottaa 12.12.2017

JO 11 SUOMALAISTA LINTULAJIA MAAILMANLAAJUISESTI UHANALAISIA –
KULTASIRKKU KORKEIMPAAN UHANALAISLUOKKAAN

Suomessakin pesinyt kultasirkku nostettiin korkeimpaan
uhanalaisuusluokkaan BirdLifen tänään julkaisemassa maailman lintujen
uhanalaisuusarviossa. Pohjoisimmassa Lapissa joinain vuosina pesivä
tunturipöllö arvioitiin ensi kertaa maailmanlaajuisesti uhanalaiseksi.
Maailman reilusta 10 000 lintulajista 1 469 on nyt luokiteltu
uhanalaiseksi.

Äärimmäisen uhanalaiseksi todetun kultasirkun maailmankanta on
vähentynyt peräti 80 prosenttia viimeisen 15 vuoden aikana. Aiemmin
Suomesta Tyynellemerelle ulottunut lajin levinneisyysalue on pienentynyt
huomattavasti. Vielä 1990-luvun puolivälissä Suomessa arvioitiin pesivän
sata kultasirkkuparia. Ne ovat kaikki hävinneet, eikä lajista ole tehty
yhtään havaintoa yli vuosikymmeneen.

Kultasirkun kohtaloksi on koitunut talviaikainen pyynti erityisesti
Kiinassa. Vaikka kultasirkun metsästäminen on laitonta, se on edelleen
yleistä ja mustan pörssin kauppa runsasta. BirdLife toimii
Kaakkois-Aasiassa laittoman metsästyksen lopettamiseksi.

Koko arktisella alueella esiintyvä tunturipöllö kärsii ilmeisesti
ilmaston lämpenemisestä. Tunturipöllön maailmankannan pieneneminen näkyy
Suomessa erityisesti talviaikaisten havaintojen vähenemisenä. Talvella
havaittavien yksilöiden määrä on BirdLifen mukaan romahtanut
2000-luvulla alle puoleen 1990-lukuun verrattuna.

Uhanalaisuusluokkia on kolme, joista äärimmäisen uhanalainen on korkein,
erittäin uhanalainen toiseksi korkein ja vaarantunut alhaisin.
Kultasirkku on ainoa Suomen pesimälinnustoon luettu maailmanlaajuisesti
äärimmäisen uhanalainen laji. Maailmanlaajuisesti vaarantuneista
lajeista Suomessa pesii tai havaitaan säännöllisesti kymmenen lajia:
kiljuhanhi, alli, allihaahka, punasotka, pilkkasiipi, mustakurkku-uikku,
kiljukotka, turturikyyhky , tunturipöllö ja pohjansirkku.

Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: gyllensparv (kultasirkku), fjälluggla
(tunturipöllö), fjällgås (kiljuhanhi), alfågel (alli), alförrädare
(allihaahka), brunand (punasotka), svärta (pilkkasiipi),
svarthakedopping (mustakurkku-uikku), större skrikörn (kiljukotka),
turturduva (turturikyyhky), videsparv (pohjansirkku)

VALOKUVIA vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä:
https://www.birdlife.fi/medialle/materiaali/

LISÄTIETOJA

* Kultasirkusta lisää BirdLife Suomen verkkosivuilla:
https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhanalaisuus/suomi/kultasirkku/
* BirdLife Internationalin tiedote:
http://www.birdlife.org/worldwide/news/red-list-2017-seabirds-starving-songbirds-trapped-hope-pelican-and-kiwis

suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, p. 0400 749 786,
teemu.lehtiniemi(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry

Posted in Uutiset.