BirdLife myönsi Seppo Vuolannolle kultaisen ansiomerkin

BirdLife Suomi tiedottaa 12.1.2018

BirdLife Suomi on myöntänyt kultaisen ansiomerkin ympäristöneuvos SEPPO
VUOLANNOLLE erittäin merkittävästä toiminnasta kotimaisen
lintuharrastuksen hyväksi. Ansiomerkki luovutettiin eilen Helsingin
Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringan kuukausikokouksessa
Helsingissä.

Vuolanto on tullut valtakunnallisesti tunnetuksi Luontoillan
lintuasiantuntijana. Hän kuului jo Luontoillan ensimmäiseen kokoonpanoon
radiossa vuonna 1975 ja oli mukana vuoteen 2008 saakka. Etenkin
Luontoillan alkuvuosina Vuolanto oli julkisen roolinsa ansiosta maan
tunnetuimpia lintuasiantuntijoita ja on siten edistänyt kiinnostusta
lintuihin ja lintuharrastukseen.

Vuolanto on harrastanut lintuja yli 60 vuotta. Hän oli aktiivisesti
mukana Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen nuorisojaostossa ennen kuin
Tringa perustettiin vuonna 1973. Tringan puheenjohtajana Vuolanto toimi
2010-2015 ja on yhä Tringan suojelutoimikunnassa. Osan
puheenjohtajakaudestaan Vuolanto toimi myös BirdLife Suomen
edustajistossa.

Vuolanto opiskeli biologiaa ja teki vuonna 1968 opinnäytetyönsä
vesipääskyn pesimäbiologiasta Raippaluodon Norrskärillä. Vuodesta 1959
lähtien hän on rengastanut yli 40 000 lintua ja jatkaa rengastamista
edelleen.

Virkauransa Vuolanto on tehnyt ympäristönsuojelun parissa. Hän on
työskennellyt Helsingin kaupungilla, Uudenmaan lääninhallituksessa sekä
ympäristöministeriössä ja EU:n komissiossa niin kansallisten kuin
kansainvälisten asioiden parissa. Näissä yhteyksissä hänen
toimenkuvaansa on kuulunut muun muassa ihmistoiminnan ja luonnon
monimuotoisuuden sovittaminen toisiinsa.

BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki voidaan antaa valtakunnallisesti
tai kansainvälisesti poikkeuksellisen menestyksellisestä sekä hyvin
pitkäaikaisesta, yli 25 vuotta jatkuneesta toiminnasta
lintuharrastuksen, -tutkimuksen tai -suojelun edistämiseksi.

VALOKUVA Seppo Vuolannosta vapaasti julkaistavaksi uutisen yhteydessä,
kuvaajan nimi (Airi Jaro) mainittava:
https://tiedostot.birdlife.fi/media/kuvat/Seppo-Vuolanto_Airi-Jaro.jpg

LISÄTIETOJA

* Ansiomerkkien säännöt:
https://www.birdlife.fi/jarjesto/huomionosoitukset/ansiomerkkien-hakeminen/
* Aikaisemmat ansiomerkkien saajat:
https://www.birdlife.fi/jarjesto/huomionosoitukset/ansiomerkit/

ympäristöneuvos Seppo Vuolanto, p. 044 512 0757, svuolanto(at)gmail.com

Jukka Hintikka, puheenjohtaja, p. 044 566 5593,
jukka_hintikka(at)hotmail.com
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys ry

Posted in Uutiset.