BirdLife ja Metsästäjäliitto: vesilintumetsästyksessä lajitunnistus tärkeää

Sinisorsakoiras. Kuva Petri Vainio

Mediatiedote 17.8.2018

BirdLife Suomi ry Suomen Metsästäjäliitto ry

Sorsalintujen metsästys alkaa maanantaina 20.8. kello 12. BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto suosittelevat välttämään taantuvien riistavesilintujen metsästystä. Järjestöt ovat julkaisseet oppaan helpottamaan vähentyneiden sorsien tunnistamista.

Vesilintujen metsästyskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen
Metsästäjäliitto muistuttavat lajintunnistuksen tärkeydestä ja
kehottavat välttämään taantuvien lajien metsästystä.

Monen riistavesilinnun kanta on vähentynyt suuresti 2000-luvulla, ja osa
lajeista on nykyään Suomessa uhanalaisia.

– Taantuvia lajeja ei pitäisi metsästää, koska vähenevä kanta ei kestä
lisäkuolleisuutta. Metsästyskuolleisuuteen on myös helpompi vaikuttaa
kuin muihin vähenemisen syihin, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija
Tero Tolvanen.

Valtakunnallisten vesilintulaskentojen perusteella runsaimpien
riistasorsiemme sinisorsan, tavin ja telkän kannat ovat pitkällä
aikavälillä olleet varsin vakaat. Tänä vuonna niidenkin pesimäkannat
hieman laskivat, mutta poikastuotto oli viime vuosia parempi. Sen sijaan
esimerkiksi uhanalaisen haapanan poikastuotto jäi seurantahistorian
alhaisimmaksi.

– Metsästyksessä kannattaa keskittyä runsaisiin ja kannankehitykseltään
elinvoimaisiin vesilintulajeihin. Toivomme, että metsästäjät
kiinnittävät erityistä huomiota varmaan lajitunnistukseen ennen
riistalaukausta. Myös noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on
ehdottoman suositeltavaa, sanoo Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija
Jaska Salonen.

Salonen pitää lintuharrastajien ja metsästäjien yhteistyötä tärkeänä:

– Metsästäjäliitto ja BirdLife ovat juuri julkaisseet oppaan, joka
esittelee tärkeimmät tuntomerkit vähentyneiden sorsien tunnistamiseksi,
kertoo Salonen. Vesilintukantojen seurantaan osallistuu vuosittain
satoja lintuharrastajia ja metsästäjiä.

Molemmat järjestöt painottavat, että vesilintukantojen elvyttäminen
edellyttää elinympäristöjen hoitoa ja ennallistamista. Tähän tarvitaan
myös yhteiskunnan rahoitusta.

Riistavesilinnuista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka,
tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi
ja metsähanhi, haapana, haahka sekä isokoskelo vaarantuneiksi. Alli on
silmälläpidettävä laji.

Punasotkan ja tukkakoskelon metsästys on kielletty maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella kolmeksi seuraavaksi vuodeksi. Allin
metsästys on kielletty sisämaassa, ja merialueilla sen metsästystä on
rajoitettu saaliskiintiöin.


tiedote on luettavissa myös osoitteessa https://www.birdlife.fi/tiedote-20180817/
Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: gräsand (sinisorsa), kricka (tavi),
knipa (telkkä), bläsand (haapana), stjärtand (jouhisorsa), årta
(heinätavi), vigg (tukkasotka), brunand (punasotka), småskrake
(tukkakoskelo), sothöna (nokikana), sädgås (metsähanhi), ejder (haahka),
storskrake (isokoskelo), alfågel (alli)

Taantuvien vesilintujen tunnistusopas: bit.ly/2m8U1KT

BirdLife Suomi on valtakunnallinen lintujen suojelu- ja
harrastusjärjestö, jolla on yli 18 000 jäsentä ja tukijaa.

Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö,
jonka jäseninä on 160 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa.

Valtakunnallisia vesilintulaskentoja koordinoivat Luonnonvarakeskus ja
Luonnontieteellinen keskusmuseo yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa.

LISÄTIETOJA
vesilintuasiantuntija Jaska Salonen, p. 040 561 5076,
jaska.salonen(at)metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry
www.metsastajaliitto.fi [1]

suojeluasiantuntija Tero Toivanen, p. 040 702 8633,
tero.toivanen(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry
www.birdlife.fi [2]

Luonnonvarakeskuksen tiedote vesilintukannoista:
https://www.luke.fi/uutiset/tarkeimpien-riistasorsien-parimaarat-laskivat-mutta-pesinnat-onnistuivat-paremmin-kuin-viime-vuonna/

Posted in Uutiset.