BirdLife ja Metsästäjäliitto: malttia vesilintujen metsästykseen

Sorsastuskauden alkaessa BirdLife Suomi ja Suomen Metsästäjäliitto muistuttavat hyvistä metsästystavoista ja suosittelevat välttämään uhanalaisten riistasorsien metsästystä.

Järjestöt suosittelevat, että metsästys kohdistettaisiin niihin lajeihin, joiden kannankehitys on pitkällä aikavälillä suotuisa. Näitä ovat tärkeimmät riistasorsamme sinisorsa, tavi ja telkkä.

– Seurantojen mukaan monen uhanalaisen vesilintulajin kanta on vähentynyt suuresti 2000-luvulla. Niiden metsästystä pitää välttää, sillä metsästyskuolleisuuteen on helpompi vaikuttaa kuin muihin vähenemisen syihin, kertoo BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Ammuttava lintu on aina tunnistettava ennen laukausta. Ampumamatka on pidettävä riittävän lyhyenä, mikä haulikolla tarkoittaa alle 30 metriä. Noutavan koiran käyttö metsästäjän apuna on ehdottoman suositeltavaa.

– Toivomme, että metsästäjät kiinnittävät erityistä huomiota varmaan lajitunnistukseen ennen riistalaukausta, sanoo Metsästäjäliiton vesilintuasiantuntija Jaska Salonen.

Kestävään metsästykseen kuuluu riistan elinympäristöistä huolehtiminen. Metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöt voivat tehdä yhdessä työtä esimerkiksi lintukosteikkojen perustamiseksi ja kunnostamiseksi.

– Esimerkki hyvästä yhteistyöstä on Sammalistonsuon kosteikko Riihimäellä, Salonen jatkaa. Hän suosittelee metsästäjiä yhteistyöhön lintuharrastajien kanssa. Molemmat voivat oppia toisiltaan, kun henki on hyvä.

Riistavesilinnuista jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, punasotka, tukkakoskelo ja nokikana on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi ja metsähanhi, haapana, haahka sekä isokoskelo vaarantuneiksi. Alli on silmälläpidettävä laji.

Sorsalintujen metsästys alkaa sunnuntaina 20.8. kello 12.

Mediatiedote 17.8.2017

BirdLife Suomi ry Suomen Metsästäjäliitto ry

 

LISÄTIETOJA

vesilintuasiantuntija Jaska Salonen, p. 040 561 5076,
jaska.salonen(at)metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry
www.metsastajaliitto.fi [2]

suojeluasiantuntija Tero Toivanen, p. 040 702 8633,
tero.toivanen(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry
www.birdlife.fi

Posted in Harrastus, Julkaisut, Suojelu ja tutkimus, Uutiset.