Atlastilanne 1.9.2023

Toinen atlasvuosi alkaa olla paketissa. Joitain rästikirjauksia varmaan tulee, rengastuksista valuu tietoja ja sensitiivisiä havaintoja ehkä tulee vielä näkyviin. Puolet PPLY:n ruuduista saatiin perustavoitteeseen eli vähintään tyydyttävälle selvitysasteelle heinäkuun puolivälissä. Nyt 1.9.2023 tuossa tavoitteessa on 150/287 (52,3 %) ruuduista. Tuore tilanne https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1109.

PPLY:n ruutujen selvitysasteet 1.9.2023.

Kaikki ruudut ovat tavoitetasolla kunnissa Lumijoki (2 ruutua), Merijärvi (2), Oulu (33), Taivalkoski (26) ja Tyrnävä (6). Eniten työmaata perustavoitteeseen pääsemiseksi on Pudasjärvellä, jossa vasta 6 ruutua 61:stä on tavoitetasolla. Täysin kartoittamattomia ruutuja on vielä/enää 2. Kuntakohtainen tilanne https://www.pply.fi/tutkimus/atlas%202022%20-%202025/Atlasruudut%20per%20kunta.xlsx

Kuntakohtaiset ruudet tavaoitetasolla 1.9.2023.

Pesimävarmuussumma on vähintään 300 tasan kymmenessä ruudussa. Absoluuttisena arvona summa ei ole vertailukelpoinen ruutujen välillä, sillä esimerkiksi erinomaiseen selvitysasteeseen riittää pienimmillään 65.3 ja enimmillään vaaditaan 304.7.

Suurimmat pesimävarmuussummat 1.9.2023.

Posted in Atlas-tiedotteet, Uutiset.