Anna linnuille pesimärauha juhannuksena

Räkättirastas © Tero Toivanen

Mediatiedote 19.6.2024

BirdLife muistuttaa juhannuksen viettäjiä lintujen pesimärauhan kunnioittamisesta. Lintujen pesimäpaikoille ei pidä rantautua ja havaittujen pesien ja poikasten luota on syytä poistua. Näin turvataan muun muassa BirdLifen vuoden linnun, sekä merensaaristossa että laajoilla sisävesillä pesivän erittäin uhanalaisen selkälokin pesintöjen onnistuminen.

“Jo löydät linnunpesän tai lintuemot varoittelevat lähelläsi, siirry toiseen paikkaan. Lintujen pesimäonnesta huolehtiminen tuo myös itselle kesäyön juhlan viettoon hyvän mielen”, painottaa BirdLifen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

Lintujen käyttäytyminen paljastaa yleensä pesien läheisyyden. Emojen hätäily ja varoittelu ovat varma merkki pesinnästä. Tällöin paikalta on syytä poistua nopeasti. Lyhytkin oleskelu pesimäpaikalla voi aiheuttaa pesintöjen tuhoutumisen, koska munat ja poikaset jäävät vaille emon suojaa.

Pesimäaikaan on vältettävä esimerkiksi rantautumista puuttomille tai vähäpuustoisille luodoille ja saarille, jotka ovat vesi-, lokki- ja kahlaajalintujen suosimia pesimäpaikkoja. Näille paikoille on syytä antaa pesimärauha vähintään heinäkuun lopulle asti.

Pesimärauhan turvaaminen on erityisen tärkeää BirdLifen vuoden linnun, erittäin uhanalaisen selkälokin suojelemiseksi. Selkälokki on myöhäinen pesijä, ja sen pesinnät ovat vielä juhannuksen aikaan hyvin haavoittuvassa vaiheessa.”, muistuttaa BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivanen.

Lintujen pesinnän häiritseminen ja pesien vahingoittaminen on luonnonsuojelulailla kielletty. Kielto koskee myös rakenteilla olevia pesiä. Tahallisesta pesien tuhoamisesta seuraa sakkojen lisäksi munien arvon korvaaminen valtiolle. Korvausarvo vaihtelee lajin harvinaisuuden ja uhanalaisuuden mukaan.

Tiedotteen lintulajit ruotsiksi: silltrut (selkälokki)

VALOKUVIA käytettäväksi aiheesta uutisoitaessa (kuvaajan nimi mainittava):

LISÄTIETOJA

Suojeluasiantuntija Tero Toivanen, p. 010 406 6203, tero.toivanen(at)birdlife.fi
BirdLife Suomi ry


Alkuperäinen tiedote: https://www.birdlife.fi/tiedote-20240619/

Posted in Birdlife, Uutiset.