Piipsannevan tuulivoimapuistohanke, PPLYn asiantuntijalausunto 1.4.2021