GPS-lähettimiä lyhytnokkahanhille

Tiedoksi hanhiretkeilijöille,
Tanskalais-hollantilais-suomalainen tutkimusryhmä asensi kymmenelle lyhytnokkahanhelle GPS-lähettimen Pohjois-Pohjanmaan Tyrnävällä lauantaina 28.4.2018. Lähettimien avulla pyritään selvittämään lyhytnokkahanhien muuttoreittejä sekä pesimä-, levähdys-, talvehtimis- ja sulkasatoalueita. Suomen kautta muuttava ja Oulun seudulla kevätmuutolla levähtävä lyhytnokkahanhipopulaatio on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Nykyinen vähintään 4000-5000 yksilön levähtävä kanta on noin 5 % Huippuvuorten populaatiosta. Lähettimien avulla pyritään selvittämään muuttavatko täällä levähtävät hanhet pesimään Huippuvuorille vai ovatko niiden pesimäalueet jossain muualla, esimerkiksi Venäjällä.
Kaularenkaaseen sijoitettu lähetin on valkoinen ja siinä on musta kaksimerkkinen vaakatasossa oleva yksilöllinen tunnus. Lähetinlinnuista viisi on vanhoja naaraita, kolme vanhoja koiraita ja kaksi nuoria koiraita. Paikannustietojen perusteella lähetinlinnuissa on kolme paria. Kaikki lähetinlinnut ovat tällä hetkellä edelleen Limingan – Tyrnävän seudulla. Kymmenen lähetinhanhen lisäksi kahdelle hanhelle asennettiin perinteinen valkoinen kaulaan kiinnitettävä lukurengas, jossa on musta kolmimerkkinen tunnus.
Tutkimushankkeesta vastaa Aarhusin yliopisto (prof. Jesper Madsen (jm@bios.au.dk)). Suomessa tehtäviä toimenpiteitä koordinoi Jorma Pessa.
Ilmoita havainnot lukurengastetuista hanhista geese.org -sivuston kautta rekisteröitymällä käyttäjäksi: http://www.geese.org/Ganzen/index.jsp
Lukurengashavainnot voi myös ilmoittaa Luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimistoon: http://loydos.luomus.fi/forms/rengasloyto
Lisätietoa lyhytnokkahanhien kaularenkaista: http://cms.geese.org/species/1580
Lisätietoa kansainvälisestä lyhytnokkahanhitutkimuksesta ja kannanhoidosta: http://www.geese.org/Ganzen/index.jsp
Posted in Havainnot, Suojelu ja tutkimus, Uutiset.