PPLY:n pinnarallien säännöt

1. Tarkoitus ja henki

PPLY:n rallit ovat ilmoittautuneiden joukkueiden välisiä toveri- ja herrasmieshenkisiä kilpailuja, jossa pyritään havaitsemaan mahdollisimman monta lintulajia välttäen kuitenkin niin siivekkäiden kuin muunkin luonnon ja asukkaiden häiritsemistä. Samalla saadaan hyvä läpileikkaus kisa-ajankohdan linnustosta.

2. Kilpailuaika

Kevätrallin kisa-aika alkaa toukokuun viimeisenä lauantaina klo 10-12, kestäen tasan 24h eli loppuen sunnuntaina 10-12 välillä. Muiden rallien ajankohdista tiedotetaan erikseen. Ryhmä itse valitsee aloituspaikan ja -ajan. Kun ryhmä on kerran aloittanut kisan, aloitusta ei voi myöhemmin uusia. Esimerkki: joukkue aloittaa rallin klo 10.20 havaitsemallaan arosuohaukalla. Odottamatta sama laji näyttäytyy myös klo 11.50., mutta siitä huolimatta joukkueen aloitusaika pysyy alkuperäisenä.

3. Osanottajat

Joukkueen koko on 2-5 henkilöä. Ikärajaa ei ole.

4. Alue ja liikkuminen sekä kulkuvälineet

Kilpailualueena on koko PPLY:n havaintojenkeruualue (kevätralli) tai erikseen määritelty osa siitä (muut rallit). Poissuljettuja ovat kuitenkin alueet, joille ei pääse ilman erityislupaa (mm. tehdasalueet ja eräät luonnonsuojelualueet). Jokainen on mukana omalla vastuullaan. Kukin ryhmä valitsee itselleen parhaaksi katsomansa kulkutavan. Joukkueen on kuitenkin liikuttava vain yhdellä moottoroidulla kulkuneuvolla kerrallaan. Kulkuneuvon vaihto on sallittu. Joukkueen jakaantuminen on sallittu.

5. Lintulajien määrittäminen

Vähintään 2/3 joukkueesta (2/2, 2/3, 3/4, 4/5) on tunnistettava laji. Lajien lisäksi hyväksytään muut poissulkevat vel- ja sp-lajit. Vangittuja, vankeudessa syntyneitä tai kesytettyjä lintuja ei hyväksytä. Pelkästään munista tai pesistä tehdyt määritykset eivät ole riittäviä. Riittäviä ovat aikuisten lintujen ohella poikaset ja äänestä tunnistettavat lajit.

6. Havaintovälineet ja erityisrajoitukset

Sallittuja ovat kiikarit ja kaukoputket. Kiellettyjä ovat pillit, nauhurit ja muut lintujen houkuttelemiseen soveltuvat välineet; samoin lintuverkot ja muut pyyntivälineet. Kuuntelulaitteet on sallittu vain lääkärintodistuksella. Puhelinten käyttö lintutietojen välittämiseen joukkueen sisällä on sallittu. Bongariliiton Lintutiedotuksen ja BirdLifen Lintupalvelun kautta tulevan informaation käyttö on sallittu. Apulaisten käyttö ja puhelinten käyttö lintutietojen hankkimiseen joukkueen ulkopuolelta on kielletty. Havaintojen osto, myynti, vaihto ja varastaminen joukkueiden välillä on kielletty. On kuitenkin sallittua ja hyvien tapojen mukaista ilmoittaa samalla havaintopaikalla oleville joukkueille näkyvissä olevista harvinaisuuksista (esim. RK- ja ARK-lajit). Lajien hoitaminen pesiltä on sallittua, mutta mikäli etukäteen tiedossa olevalta pesältä emo ajetaan pois joukkueen toimesta pinnansaantitarkoituksessa, ei kyseisen reviirin linnuista saa pinnaa koko kisan aikana. Pesäkolon suulta kurkkaava emo (esim. helmipöllö) on pinnakelpoinen rajatapaus.

7. Muistiinpanot, havaintoilmoitukset ja tulokset.

Joukkueen tulos ilmoitetaan rallilomakkeilla. Kaavakkeet palautetaan purun jälkeen rallivastaavalle. Eniten lajeja nähnyt joukkue voittaa, tasatuloksen sattuessa sijoitus jaetaan.