Ruskon liikkumisohjeet

Lintuhavainnoitsijoiden toimiminen Oulussa Ruskon jätekeskuksen alueella

Nämä ovat yleiset ohjeet Ruskon jätekeskuksen alueelle saapumisesta ja alueella toimimisesta. Näitä ohjeita kaikkien on syytä noudattaa, jotta saamme jatkossakin retkeillä jätekeskuksen alueella. Jätekeskuksen ollessa suljettuna on sallittua retkeillä ainoastaan Ruskotunturilla. Lopussa on lisäksi toivomus lintujen laskemisesta ja havaintojen merkitsemisestä Tiiraan.

Saapuessaan Ruskon jätekeskuksen alueelle jätekeskuksen aukioloaikaan lintuhavainnoitsija jättää autonsa hallintorakennuksen parkkipaikalle ja käy ilmoittautumassa vaakatoimistoon, josta hän saa alueella kulkuun oikeuttavan vierailijakortin. Vierailijakortti palautetaan vaakatoimistoon vierailun päätyttyä. Lintuhavainnoitsijat voivat liikkua kaikilla jätekeskuksen ulkoalueilla. Kulku jätekeskuksen alueella tapahtuu omalla vastuulla.

Ruskon jätekeskuksen alueella on kypäränkäyttövelvoite, joten mikäli havainnoitsijalla ei ole omaa kypärää (esim. pyöräilykypärä), hän pyytää vaakatoimistosta vierailijakypärän.

Autolla saapuvien harrastajien suositellaan jättävän autonsa parkkipaikalle, ellei auton käyttäminen jätekeskuksen alueella ole tarpeen esimerkiksi lintujen kuvaamiseksi tai renkaiden lukemiseksi. Autolla jätekeskuksen alueelle ajavat voivat ilmoittautua myös vaakapuhelimella vaakakopin kohdalla opastaulun vieressä, jossa kerrotaan auton rekisterinumero. Kypärää ei tarvita, mikäli autosta ei poistuta.

Jätekeskuksen alueella on vilkas liikenne, ja alueella kuljettaessa on noudatettava yleisiä tiellä liikkumisen liikennesääntöjä sekä varottava alueen työkoneita. Jätekeskuksen alueella liikkuville suositellaan käytettäväksi suojajalkineita, joissa on pistonkestävä pohja.

Jos löydät alueelta harvinaisuuden, jonka epäilet kiinnostavan mahdollisesti kymmeniä muita harrastajia, ota ennen tiedon levittämistä kenellekään muulle yhteyttä käyttöpäällikkö Markku Heinoseen (puh. 044 703 3971). Bongariliiton jäsenten on myös syytä ottaa yhteyttä Työvaliokuntaan. Tuo TVK ei siis levitä tietoa eteenpäin, mikäli katsotaan, ettei bongaukselle ole edellytyksiä (tässä tapauksessa kaatopaikkahenkilökunnan mielipide on ratkaiseva). Tärkeää on joka tapauksessa, että heti ensimmäinen julkinen viesti sisältää selkeät ohjeet siitä, kuinka alueella tulee käyttäytyä.

Yhteyshenkilö Kiertokaaressa:

Ympäristöpäällikkö Helmi Riihimäki, puh. 044 703 3953

Lintujen laskenta jätekeskuksessa

PPLY ja Kiertokaari ovat sopineet yhteistyöstä Ruskon jätekeskuksen lintumäärien seurannassa. PPLY toimittaa vuosittain jätehuollolle raportin jätekeskuksen alueella havaituista lokki- ja varislinnuista sekä meriharakoista. Raportin aineisto perustuu pääosin alueella retkeilevien harrastajien havaintoihin. Laskemalla nämä linnut Ruskosta ja kirjaamalla havainnot Tiiraan lisäät tietämystämme jätekeskuksen linnuista ja samalla tuet yhdistystämme taloudellisesti, sillä Kiertokaari maksaa raportista havainnointiajan mukaan.

Siis,

Jos/kun retkeilette Ruskon jätekeskuksen alueella, pyrkikää laskemaan ja kirjaamaan Tiiraan havaitsemanne varislinnut, lokit ja meriharakat sekä kirjatkaa havainnointiaika (mistä mihin). Vuodesta 2012 alkaen oli mielenkiintoista seurata, miten Laanilan jätteenpolttolaitoksen käynnistyminen vaikuttaa Ruskon lintumääriin. Havaintojen perusteella vaikutusta ei ollut. Biojätteen käsittelyn siirtyminen suljettuun mädätyslaitokseen helmikuussa 2015 on sen sijaan selvästi pienentänyt varislintu ja lokkiparvia.