Vesilintujen talvilaskenta 1.-7.1.

Kuva: Micha Fager

Suomen talvehtivat vesilinnut lasketaan 1.-7.1.2020 osana Euroopan laajuista selvitystä. Ensimmäisen kerran vesilintujen talvikannat arvioitiin Suomessa vuonna 2016.

Kuten edelliselläkin laskentakerralla, on tulevan laskentakauden tulokset tarkoitus julkaista Linnut-vuosikirjassa paikallisyhdistyksittäin.

Laskentojen avulla tutkitaan muun muassa kantojen ja talvilevinneisyyden muutoksia ja tunnistetaan vesilinnuille tärkeimmät talvehtimisalueet.

Tulokset ovat tärkeitä esimerkiksi suojelualueverkoston täydentämisessä, mutta myös osana paikallista linnustonseurantaa.

Samalla saadaan myös kannanarviot kunkin paikallisyhdistyksen keskitalven vesilintumäärille.

Laskettavina lajeina ovat vesilinnut (joutsenet, hanhet, sorsat, kuikat, uikut, merimetso, nokikana) ja kahlaajat sekä lokit.

Laskentakausi on 1.-7.1.2020 Talvilintulaskennoissa tehdyt havainnot kuitenkin huomioidaan myös joulukuun puolelta.

Jos sää on tammikuun alussa huono (jatkuva sade / kova tuuli tms.), voi laskentaa jatkaa muutamalla päivällä. Havainnot kannattaa kirjoittaa Tiiraan.

Tai jos ei käytä Tiiraa havaintojen kirjaamiseen niin havainnot voi lähettää suoraan Arto Niemelle (arto.niemi@pp4.inet.fi) ja Jussi Niskaselle (jussi.o.niskanen@hotmail.com).

Retkeillä voi omien vakioalueiden lisäksi myös alueilla, jotka tietää harvoin retkeillyiksi.

Tällaisia ovat PPLY:n alueella esim. yhdistyksen etelä- ja pohjoisosan merenrannat (esim Pyhäjoki, Ii), joet/jokisuistot (esim. Oulujoki, Iijoki).

Tärkeintä olisi että sulapaikat käytäisiin läpi mahdollisimman kattavasti ja havainnot kirjattaisiin ylös. Havainnoissa tärkeitä tietoja ovat havaintopaikka, -aika, mahdollinen sukupuolijakauma. Myös 0-tiedot, eli että sulassa ei havaittu vesilintuja ovat hyödyllisiä.

Posted in Birdlife, Havainnot, Uutiset.