Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (PPLY) on yksi valtakunnallisen BirdLife Suomi ry:n paikallisyhdistyksistä. Yhdistys on perustettu vuonna 1973. Tavoitteenamme on edistää lintujen suojelua, lintuharrastusta ja tutkimusta sekä toimia lintuharrastajien yhdyssiteenä Pohjois-Pohjanmaalla.

Näihin tavoitteisiin pyrimme keräämällä ja julkaisemalla alueemme lintuhavaintoja sekä järjestämällä kursseja ja retkiä aloittelijoille ja konkareille. Osallistumme myös aktiivisesti yhdessä muiden luonnonsuojelujärjestöjen kanssa lintujen ja luonnon suojeluun.

Toimialueemme käsittää 20 kuntaa, etelästä Pyhäjoelta pohjoiseen Taivalkoskelle. Suurimmat jäsenkeskittymät ovat Oulun ja Raahen seudulla. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä yli 500.

Suojelu ja tutkimus

Osallistumme kattojärjestömme Birdlife Suomen harrastus-, tutkimus- ja suojeluprojekteihin toimialueellamme. Kartoitamme harvinaisia ja uhanalaisia lintulajeja sekä arvokkaita lintukohteitamme.

Teemme lisäksi omia linnustoselvityksiä ja tutkimuksia, esimerkkinä Oulun kaupungin pesimälinnuston kartoitus. Yhdistys tekee aika ajoin myös suurempia linnustoselvityksiä, joista mainittakoon Limingan uuden moottoritien linnustoselvitys sekä Suurhiekan merituulipuiston linnustoselvitys. Yhdistyksemme alueella on Siikajoen Tauvon lintuasema jossa tutkimme ja rengastamme muuttolintuja.

Seuraamme alueemme uhanalaisten ja vaarantuneiden lintulajien tilaa sekä otamme kantaa suojelullisesti tärkeisiin hankkeisiin. Annamme lausuntoja ympäristöviranomaisille suojeluasioissa. Olemme olleet mukana mm. seuraavissa käytännön suojeluhankkeissa: uhanalaisten lajien kartoitus, Liminganlahden suojelu ja erilaiset lintujen elinympäristöjen kunnostustyöt.

Yleisökokoukset

Yleisökokouksia pidetään kuukausittain syys-toukokuussa. Kokousten pitopaikkana on sali SÄ102 Oulun yliopiston biologian laitoksen 1. kerroksessa, Linnanmaan yliopistoalueella. Kokousaika on joka kuukauden toinen keskiviikko klo 18.00. Aiheita ovat esimerkiksi suojelu- ja lintutietous sekä lintujen määritys ja matkakertomukset. Yhdistys järjestää lisäksi vuosittain luontokuvaillan.

Kurssit, retket ja linturallit

Jos olet vasta aloittamassa lintuharrastusta, tule mukaan retkikummitoimintaamme. Järjestämme kursseja ja retkiä hyville lintupaikoille. Silloin tällöin järjestämme retkiä myös kauemmas, aina ulkomaille asti. Vuoden aikana järjestetään useita linturalleja ja määrityskilpailu.

Julkaisutoiminta

Yhdistys julkaisee Aureola- vuosikirjaa. Vuosikirjan noin 160 sivua sisältävät mm. laajan katsauksen  alueen lintuhavaintoihin, erillisen harvinaisuuskatsauksen sekä artikkeleita alueemme lintupaikoista ja eri lintulajien esiintymisestä. Myös määritysartikkelit, matkakertomukset ja omakohtaiset kuvaukset linturallien kulusta kuuluvat lehden sisältöön. Aureola postitetaan kaikille jäsenillemme.

Jäsenemme saavat lisäksi Birdlife Suomen kolmesti vuodessa ilmestyvän BirdLife- lehden sekä BirdLife jäsenkirjeen.

Olemme julkaisseet Pohjois-Pohjanmaan linturetkioppaan, josta löytyvät esittelyt ja kartat 70:stä alueemme lintukohteesta. Lisäksi olemme olleet vahvasti mukana Oulun kaupunkilintuatlaksen teossa.

Internet ja sosiaalinen media

WWW-sivuilta löytyy yhteystiedot, tapahtumakalenteri, tuoreimmat lintuhavainnot, PPLY:n lajiluettelo, kokousaiheet ja paljon muuta mielenkiintoista. Tapahtumista ja ajankohtaiista asioista viestitään myös yhdistyksen Facebook ja Instagram -tileillä.

Lisäksi yhdistyksen sähköpostiverkko toimii keskustelufoorumina sekä retkiraporttien ja harvinaisuushavaintojen tehokkaana ja nopeana tiedottamiskanavana. Mukana on noin 400 alueemme harrastajaa. Verkkoon voit liittyä, vaikka et olisikaan jäsen. Lisäksi yhdistys on mukana valtakunnallisessa Tiira- havaintojärjestelmässä, minkä kautta mm. kaikki lintuhavainnot päätyvät yhdistyksen arkistoon.