Hallitus

PPLY:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 6–12 syyskokouksen kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista kokous vuosittain valitsee yhden hallituksen Puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan, joka voi olla myös hallituksen ulkopuolelta.

 

Puheenjohtaja

Esa Hohtola
Pinotie 8, 90570 Oulu
esa.hohtola@oulu.fi, puh. 040 751 5572

Varapuheenjohtaja

Risto Tornberg
Painijantie 1, 90650 Oulu
ristotorn@gmail.com,  puh. 044 545 5005

Sihteeri

Heli Suurkuukka
heli.suurkuukka@gmail.com, puh. 050 5716933

Muut jäsenet

Ari-Pekka Auvinen, aripekka00@hotmail.com, puh. 050 4133403
Petri Haapala, petri.haapala@aapa.fi, puh. 040 5735284
Arto Niemi, arto.niemi@pp4.inet.fi, 040 5689 772
Mikko Ojanen, mikko.ojanen@windowslive.com, puh. 0400 925 135
Antti Pöllänen, anttipollan@gmail.com, puh. 044 2572766
Juha Repo, juha.repo@pp3.inet.fi, puh. 050 3824294
Hanna-Riikka Ruhanen, hanna-riikka.ruhanen@student.oulu.fi
Erik Saarnio, erik.saarnio@gmail.com

 

Muut toimihenkilöt

Arkistonhoitaja

Matti Tynjälä, matti.tynjala@gmail.com


Aureolan päätoimittaja

Mikko Ojanen, aureola.pply@gmail.com


BirdLife aluevastaava

Tuomas Väyrynen, tuomasantti.vayrynen@gmail.com


BirdLife-edustajat 2016–2017

Esa Aalto,
Ari-Pekka Auvinen,
Antti Pöllänen,
Heli Suurkuukka


Jäsensihteeri

Esa Hohtola, esa.hohtola@oulu.fi


Petovastaava

Markku Hukkanen, mhukkanen@dnainternet.net


Retkivastaava

Tiina Sihto, reatiinas@gmail.com


Ruokintapaikkavastaava

Jukka Piispanen, jukka.piispanen@palolapiispanen.fi


Taloudenhoitaja

Juha Repo, juha.repo@pp3.inet.fi


Tauvon lintuaseman hoitajat

Mikko Ojanen, mikko.ojanen@windowslive.com
Matti Tynjälä, matti.tynjala@gmail.com


Tiedottaja

Antti Pöllänen, anttipollan@gmail.com


Vuoden laji -vastaava

Aija Lehikoinen,  aija.lehikoinen@student.oulu.fi


www-vastaavat

Tapani Tapio, webmaster.pply@gmail.com
Ville Suorsa,
Ari-Pekka Auvinen


Facebook-vastaavat

Esa Aalto,
Aija Lehikoinen,
Annamari Markkola,
Heli Suurkuukka