Tauvon lintuasema

| Julkaisut | Lintuvuosi | Rengastukset | Rutiinit | Yhteystiedot | Sijainti |

Tauvon lintuasema toimii Siikajoella muuttavan ja pesivän linnuston tutkimuspaikkana. Asemarakennukset omistaa Oulun luonnonystäväin yhdistys ry. Maaperä on metsähallituksen omistuksessa.

Aseman toiminta

Asemalla on tutkittu lintuja jo vuodesta 1965. Pääpaino on ollut muuttavien lintujen rengastamisessa ja havainnoinnissa, mutta myös pesivää ja levähtelevää linnustoa aseman viereisellä Ulkonokalla on seurattu. Myös muu biologinen tutkimus, erityisesti maankohoamisrannan kasvillisuuden selvitys, on aina ollut osa aseman toimintaa.

Tauvon lintuaseman toimintaa esitellään aseman blogisivuilla http://tauvonlintuasema.blogspot.com/. Katso myös kuvaus linturetkioppaasta.

Linnuston erityispiirteet

 • Alkukeväällä voimakasta isojen lintujen (isot petolinnut, kurjet, joutsenet jne.) näkyvää muuttoa.
 • Loppukeväästä-alkukesästä hyönteissyöjien (erityisesti pajulintu) muuttoa ja rengastusta.
 • Kesällä ns. välimuuttoa (rastaiden ja peippolintujen liikehdintää juhannuksen jälkeen aina elokuun alkuun).
 • Syksyisin Ulkonokka on Perämeren parhaita muuttokahlaajien levähdyspaikkoja.
 • Syksymmällä erinomainen vaelluslintujen muutto- ja rengastuspaikka.

Ulkonokka on Perämeren laajimpia lentohietikkoja, joka hoitotoimenpiteistä huolimatta on kuitenkin kasvamassa umpeen, mitä on viime vuosina yritetty ehkäistä nautojen laiduntamisella. Tauvonniemen eteläosissa on kuivien mäntykankaiden keskellä reheviä lintujärviä ja -lampia (mm. Säikänlahti, Hietaniitynlahti).

Yhteystiedot

Asemalle tulevien on ennakkoon otettava yhteyttä asemanhoitajiin. Asemalla havaituista puutteista on myös ilmoitettava.
Postiosoite

Tauvon lintuasema
c/o Mikko Ojanen
Ampuhaukantie 7 A 9
90250 Oulu

Asemanhoitajat:

 • Mikko Ojanen (mikko.ojanen@windowslive.com), p. 0400 925 135
 • Matti Tynjälä (matti.tynjala@gmail.com), p. 041 433 8158

Pankkiyhteys (maksa asemamaksu 25 €/vuosi tai 10 €/lyhyempi käynti, mieluiten etukäteen)
Säästöpankki Optia, Oulu FI90 4600 2020 1572 79

Sijainti

Tauvon lintuasema sijaitsee Siikajoella, lähellä Raahen rajaa, Oulusta 8-tietä ja rantatietä no 813 noin 80 km lounaaseen, ja vastaavasti Raahesta noin 20 km pohjoiseen.

Muualta Tauvoon päästäkseen kannattaa tulla yleisillä kulkuneuvoilla (juna, lentokone tai bussi) Ouluun. Oulusta voi jatkaa linja-autolla Siikajoenkylälle, tai sopia asemalle viennistä ilmoittautumisen yhteydessä. Asemalle pääsee myös autolla, jolloin etelästä päin on paras suunnistautua Raahen kautta Siikajoelle menevälle tielle, jolta on viitta Tauvoon. Pohjoisesta tulevat voivat ajaa Oulun kautta ja kääntyä Limingasta rantatielle no 813 Lumijoen ja Siikajoenkylän läpi edellä mainittuun tienhaaraan.

Asemalle on ehdottomasti ilmoittauduttava etukäteen, jolloin saa tarkemmat ohjeet asemalle pääsemiseksi. Asemanseutu on luonnonsuojelualuetta, jolla liikkuminen ilman lupaa on kiellettyä.

Aseman rutiinit

Tarkemmat ohjeet löytyvät aseman ohjekansiosta!

Rengastaminen

Asemalla on käytössä kolmisenkymmentä lintuverkkoa kiinteästi pensaikkoon ja osin avomaalle sijoitettuna. Verkot kierretään kerran tunnissa ja linnut kerätään häkkeihin tai pusseihin. Ne määritetään, rengastetaan ja mitataan asemalla.
Asemalla on myös joitakin kahlaajakatiskoja ja petopyydyksiä. Niitä voi käyttää, mikäli verkkorutiineilta jää aikaa.
Pohjoisen sijainnin vuoksi n. 20.5.-5.8. välisenä aikana rengastus tapahtuu läpi yön ja nukkuminen vastaavasti päivällä, jolloin verkot voi laittaa pauloille!

Lepäilijälaskennat

Aseman edessä sijaitsevan Ulkonokan linnut pyritään laskemaan päivittäin. Kierroksen pituus vaihtelee vedenkorkeuden mukaan. Aikaa kierrokseen kuluu yleensä 1,5–2,5 tuntia.

Muuton havainnointi

Aseman lintutornissa havainnoidaan vakioidusti muuttoa. Alkukeväästä, kun rengastus on pensaikkojen lumisuuden vuoksi mahdotonta ja isojen lintujen muutto on käynnissä, tornissa voi havainnoida läpi valoisan ajan. Mikäli rengastus työllistää miehittäjiä, havainnoidaan kuuden aamutunnin aikana varttitunti kunakin tai jätetään vakiohavainnointi tekemättä, jotta rengastettavat linnut eivät vaarantuisi.

Muu havainnointi

Tauvossa sijaitsee useita muita hyviä lintukohteita, joilla voi käydä ajan salliessa.

Muut tutkimukset

Asemalla toteutetaan myös lukuisia muita tutkimuksia. Oulun Yliopiston kasvimuseo on kartoittanut Ulkonokan kasvistoa. Asemalla on toteutettu tai toteutetaan useita omia tai muiden kanssa yhteisiä projekteja. Tällaisia ovat mm:

 • lapinsirrin ja etelänsuosirrin pesimäbiologia
 • pesivien lintujen kartoitus
 • lintujen veriloiset

Asemalta poistuttaessa

 • Asemarakennukset ja piha-alue siivotaan, tiskit tiskataan ja viedään astiakaappiin
 • Pilaantuvat ruokatavarat otetaan mukaan tai peitetään kompostiin
 • Vesi tyhjennetään sadevesitynnyreistä, saunasta ja padasta, mikäli on tulossa pakkasta
 • Paperityöt (rengastus- ja asemalomakkeet sekä päiväkirja) saatetaan ajan tasalle
 • Puita pilkotaan ainakin yhden yön tarpeiksi ja viedään ne sisälle
 • Jääkaappi sulatetaan ja sen ovi kiilataan auki
 • Suljetaan kaasu
 • Varmistetaan, ettei sähkölaitteita jää päälle
 • Ikkunat suljetaan ja verhot vedetään kiinni
 • Lukitaan varastohuone, halkovaja ja majoitus/saunaparakki, joiden avain tuodaan pääparakin eteiseen.
 • Asema lukitaan ja avain toimitetaan sovittuun paikkaan
 • Mahdollisista puutteista tehty luettelo toimitetaan asemanhoitajalle