IBA- ja FINIBA-alueet

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA)

IBA-projekti on BirdLife Internationalin ja sen jäsenjärjestöjen tärkein linnustonsuojeluhanke. Kansainvälisesti tärkeät lintualueet (Important Bird and Biodiversity Areas, IBA) on BirdLife Internationalin hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi. Maailmasta on löydetty noin 10 000 kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, jotka ovat tärkeitä myös muulle luonnon monimuotoisuudelle. Alueista 97 sijaitsee Suomessa.

1990-luvulla aikaansaatu maailmanlaajuinen IBA-verkosto (ja Suomessa lisäksi kansallinen FINIBA-verkosto) on vahvistanut linnustollisesti tärkeiden alueiden luonnonsuojelullista asemaa monissa maissa, myös Suomessa. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys osallistui aktiivisesti IBA-verkoston kokoamiseen ja pyrkii vastaamaan myös tietojen päivittämishaasteeseen.

Tavoitteet

iba-logo_finnish_colour

IBA-hankkeen jatkuvia tavoitteita ovat seuraavat:

  • alueiden linnustonsuojeluarvon turvaaminen
  • alueiden turvaaminen uhkatekijöitä vastaan
  • alueiden saaminen osaksi virallista suojeluverkostoa
  • alueiden linnuston seuraaminen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Birdlife International ja Birdlife Suomi päivittivät IBA-alueiden linnustotiedot yhdessä lintuharrastajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa noin 5-10 vuoden välein. BirdLife Suomi ja PPLY tarvitsevat paikallisten lintuharrastajien panosta IBA-alueiden seurannoissa!

Tietoa IBA-alueista ja hankkeesta

Tiedot Euroopan alueella sijaitsevista IBA-alueista julkaistiin vuonna 2000 ilmestyneessä kaksiosaisessa ”Important Bird Areas in Europe. Priority sites for conservation” -kirjassa (toim. Heath & Evans). Keskeisimmät tiedot sekä alueista että IBA-hankkeesta löytyvät myös Birdlife Suomen internet -sivuilta.

Pohjois-Pohjanmaan IBA-alueet

Kokonaan tai osittain PPLY:n toimialueelle sijoittuu yhdeksän IBA-aluetta. Yksi Suomen merkittävimmistä IBA-alueista on Oulun seudun kerääntymisalue, joka  pitää sisällään mm. Hailuodon, Siikajoen, Liminganlahden, Kempeleenlahden ja Haukiputaan saariston lintuvesialueet sekä koko laajan Lakeuden viljelyalueen Muhoksen Sosolle asti. Riittävien tietojen kokoaminen Pohjois-Pohjanmaan IBA-alueilta edellyttää lintuharrastajien aktiivista panosta asiaan.

Kartoitusten toteuttaminen

Suomessa IBA-kartoitusta ohjataan BirdLife Suomen toimistolta käsin, jonne kansallinen IBA-koordinaattori sijoittuu. Projektin hankekumppaneina toimivat Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus ja muutamat alueelliset ympäristökeskukset. PPLY:n IBA-koordinaattorina toimii Juha Repo (juha.repo@pp3.inet.fi, puh. 050 3824294).

pply_iba_finiba_700px

Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA)

Kansainvälisen IBA-hankkeen laajennuksena toteutetussa FINIBA-hankkeessa kartoitettiin Suomen tärkeimmät lintualueet. FINIBA-hanke toteutettiin BirdLife Suomen ja Suomen ympäristökeskuksen johdolla. Käytännön kartoitustyöt tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla alueen lintuharrastajien, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen välisenä yhteistyönä. Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen alueella sijaitsee 30 FINIBA-aluetta, joista seitsemän on samalla myös IBA-alueita. Kohteiden kokonaispinta-ala on 285 543 hehtaaria. Edellisten lisäksi neljä kohdetta sijaitsee osin Pohjois-Pohjanmaan puolella.

Pohjois-Pohjanmaan FINIBA-alueet

Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas, FINIBA) -hankkeen tarkoituksena on kartoittaa kaikki maamme tärkeät lintualueet, säilyttää ne linnustolle soveliaina elinalueina sekä seurata niillä linnuston ja elinympäristön muutoksia. FINIBA -hankkeessa ovat mukana sekä BirdLife Suomi että Suomen Ympäristökeskus. Suomessa on tällä hetkellä kaikkiaan 411 FINIBA-aluetta. Kokonaan tai osittain PPLY:n toimialueelle sijoittuu 34 FINIBA-aluetta. Osa alueista sisältyy myös IBA-alueisiin.

810021: Pudasjärvi: Ihmelampi-Sarajärvi
810029: Taivalkoski: Pirinsuo
810036: Kuivaniemi: Tuuliaapa-Iso Heposuo
810053: Pattijoki: Pattijokisuu
810055: Pudasjärvi: Sotkajärvi
810058: Pudasjärvi: Aittojärvi
810059: Utajärvi: Ahmasjärvi
810220: Kestilä, Liminka, Rantsila, Temmes: Veneneva-Pelso
810225: Haapavesi: Haapaveden lintujärvet
810229: Pudasjärvi, Taivalkoski, Posio: Syöte-Salmitunturi
810230: Oulu, Liminka, Lumijoki, Hailuoto: Oulun seudun kerääntymisalue
810231: Ii: Krunnien saaristo
810235: Pyhäjoki: Hietakarinlahti-Takaranta
810238: Kuusamo: Ahvenlahti-Niittylahti
810244: Kuusamo: Elijärvi ja Haukilampi
810247: Piippola: Kortteisen tekojärvi
810264: Oulunsalo: Papinjärvi
810265: Oulu: Pyykösjärvi
810267: Yli-Kiiminki: Jolosjärvi
810287: Kuivaniemi: Iso Hirviaapa-Tora-aapa-Lähteenaapa
810319: Utajärvi, Vaala: Utajärven-Vaalan rajasuot
810320: Muhos, Utajärvi, Ylikiiminki: Muhoksen suot
810323: Pudasjärvi: Panumajärven ympäristön suot
810325: Pudasjärvi: Livojoen alajuoksun suot
810326: Pudasjärvi: Kivarijoen suot
810327: Pudasjärvi, Yli-Ii: Isterinjärven ympäristön suot
810328: Pudasjärvi, Utajärvi: Pudasjärven eteläiset suot
810329: Pudasjärvi, Ranua: Litokairan alue
810330: Kuusamo, Salla: Oulangan alue
810331: Kuusamo, Posio: Kitka-Livojärvi
810332: Pyhäjoki: Yppärin lahdet
810334: Rantsila: Mankilankylä
810335: Hailuoto, Haukipudas, Ii: Haukiputaan letot-Santapankki
810336: Lumijoki, Siikajoki, Ruukki: Siikajoen alajuoksun suot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän listan linkit eivät tällä hetkellä toimi