Toimikunnat

| Hallitus | Muut toimihenkilöt | Toimikunnat |

Aluerariteettikomitea – ARK

Aluerariteettikomitean eli ARK:n tehtävänä on tarkastaa PPLY:n alueella tehdyt harvinaisuushavainnot.

Juha Markkola (pj), ark.pply@gmail.com
Tapani Tapio (siht)
Toni Eskelin
Aija Lehikoinen
Antti Peuna

Aureolan toimitusneuvosto

Aureolan toimitusneuvosto edistää ja tukee Aureolan toimitusta.

Tapani Tapio (pj), aureola.pply@gmail.com
Esa Hohtola
Pietari Kinnunen
Juha Markkola
Mikko Ojanen
Risto Tornberg
Matti Tynjälä

Havaintotoimikunta

PPLY:n havaintotoimikunta kerää ja käsittelee alueen lintuhavaintoja sekä ylläpitää yhdistyksen havaintoarkistoa. Lisäksi havaintotoimikunta toimittaa Aureolan havaintokatsauksen.

Mikko Ojanen (pj), mikko.ojanen@windowslive.com
Ville Suorsa
Tapani Tapio
Heikki Tuohimaa
Matti Tynjälä
Tuomas Väyrynen

Hoitorinki

Hoitaa loukkaantuneita ja pulaan joutuneita lintuja.
Katso yhteystiedot täältä: https://www.pply.fi/suojelu-ja-tutkimus/loukkaantuneet-linnut/

Ari-Pekka Auvinen (pj), aripekka00@hotmail.com
Esa Aalto
Antero Autio
Petri Haapala
Esa Hohtola
Reijo Jussilainen
Sami Kalliokoski
Juha Markkola
Iiris Poukkanen
Erik Saarnio
Jani Suua
Heikki Tuohimaa
Tanja Tuomikoski
Anna Vasala

Linnustonseurantatoimikunta

Linnustonseurantatoimikunta kannustaa PPLY:n jäseniä osallistumaan valtakunnalliseen linnustonseurantaan, koordinoi laskentoja ja julkaisee alueellisia laskentatuloksia.

Esa Aalto (pj), esaalto@hotmail.com
Ari-Pekka Auvinen
Aija Lehikoinen
Mikko Ojanen
Heli Suurkuukka
Tuomas Väyrynen

Lintualuetoimikunta

Lintualuetoimikunta vastaa maailmanlaajuisesti tärkeiden lintualueiden (IBA) seurannasta ja maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden (MAALI) nimeämisestä ja seurannasta.

Heli Suurkuukka (pj), Heli.Suurkuukka@gmail.com
Esa Aalto
Ari-Pekka Auvinen
Arto Niemi
Hanna-Riikka Ruhanen
Sini Tuoriniemi

Ohjelmatoimikunta

Ohjelmatoimikunta suunnittelee yhdistysten kuukausikokousten ohjelman. Mahdollisuuksien mukaan ohjelmatoimikunta järjestää myös muita tapahtumia ja retkiä yhdessä muiden toimikuntien kanssa

Hanna-Riikka Ruhanen (pj), hallaskaidi@gmail.com
Esa Hohtola
Ari Rajasärkkä
Sami Timonen

Rallitoimikunta

Rallitoimikunta organisoi yhdistyksen alueella järjestettävät linturallit.

Seija Rannikko (pj), seijarannikkoster@gmail.com
Harry Nyström
Pekka Kärenaho

Retkikummitoimikunta

Retkitoimikunta järjestää mahdollisuuksien mukaan yleisöretkiä ja lintuharrastustapahtumia yhdistyksen alueella. Retkikummeja ovat:

Pirita Latja (pj, pirita.latja@gmail.com)
Esa Aalto
Ari-Pekka Auvinen
Petri Haapala
Jukka Hauru
Esa Hohtola
Maria Honkanen
Tuomo Jaakkonen
Sami Kalliokoski
Satu Kumpula
Pinja-Emilia Lämsä
Pekka Majuri
Juha Markkola
Jarkko Mykkänen
Harry Nyström
Mikko Ojanen
Kuisma Orell
Seija Rannikko
Pekka Roine
Hanna-Riikka Ruhanen
Heli Suurkuukka
Risto Tornberg
Sini Tuoriniemi
Samu Vanhala
Sara Väyrynen

Suojelutoimikunta

Suojelutoimikunta koordinoi yhdistyksen suojelutoimintaa. Suojelutoimikunnan pääasiallisia toimintamuotoja ovat lausuntojen ja kirjelmien laatiminen, yhteydenpito viranomaisiin, lajikohtaisten suojelutoimenpiteiden suunnittelu sekä lintuihin vaikuttavien hankkeiden seuraaminen.

Hanna-Riikka Ruhanen (hallaskaidi@gmail.com)
Ari-Pekka Auvinen
Petri Haapala
Esa Hohtola
Annamari Markkola
Juha Markkola
Arto Niemi
Jussi Niskanen
Mikko Ojanen
Veli-Matti Pakanen
Taru Suninen
Heli Suurkuukka
Risto Tornberg
Sini Tuoriniemi
Heikki Tuohimaa
Otso Valkeeniemi
Tuomas Väyrynen

Tiiraryhmä (Tiiran yhdistyskäyttäjät)

Tiiraryhmä koostuu yhdistyksen Tiira-havaintojärjestelmän yhdistyskäyttäjistä. Tiiraryhmä ylläpitää yhdistyksen Tiira-järjestelmässä sijaitsevaa havaintotietokantaa. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat Tiiran havaintojen tarkistaminen, mielenkiintoisuus- ja salausmäärittelyiden sekä yhdistyspaikkojen ylläpitäminen ja koontihavaintojen tekeminen.

Matti Tynjälä (pj)
Ari-Pekka Auvinen
Toni Eskelin
Petri Haapala
Juhani Karvonen
Juha Markkola
Arto Niemi
Jussi Niskanen
Seppo Rytkönen
Ville Suorsa
Tapani Tapio
Heikki Tuohimaa
Tuomas Väyrynen