Lintupaikat ja -tornit

Pohjois-Pohjanmaa on lintuharrastajan kannalta todella monipuolinen ja mielenkiintoinen alue harrastaa ja retkeillä. Alueen länsireunalta löytyy runsaasti mereisiä lintupaikkoja sekä laajoja peltoaukeita, matalia merenlahtia ja saaristoa. Sisempänä on laajoja suo- ja metsäalueita, sisäjärviä ja Koillismaan vaaroja vanhoine metsineen. Vaihtelevien ja monipuolisten elinympäristöjen vuoksi alueen pesimä- ja muuttolinnusto on rikas ja monipuolinen.


Pohjois-Pohjanmaan linturetkiopas PPLY julkaisi vuonna 1996 Pohjois-Pohjanmaan linturetkioppaan. Opasta päivitetään parhaillaan tänne nettiin siten, että pohjalla ovat suorat skannaukset vuoden 1996 oppaasta. Osa sisällöstä on ajantasaistettu. Ajantasaistetut osiot on merkattu kunkin lintupaikan tekstin loppuun kuten esim. Iin Hiastinlahden osalta (26.10.2019 Ilkka Kärkkäinen, Pauli Jussila). Tarkoituksena on ajantasaistaa kuvaukset tähän nettiversioon vuoden 2020 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan linturetkiopas vm 1996

Tässä versiossa wanhat päivittämättömät tekstit.

PPLY julkaisi vuonna 1996 Pohjois-Pohjanmaan linturetkioppaan. Kirja on valitettavasti tällä hetkellä loppuunmyyty. Se on kuitenkin skannattu tänne verkkoon. Tekstin lintutiedot pitävät pääosin paikkansa, mutta yhteystiedoissa ja teiden nimissä voi olla virheitä tai puutteita, vaikka osin ne on korjattu.

Luettelo Tiiran yhdistyspaikoista. Tiirassa (www.tiira.fi) on PPLY:n alueella reilut 800 yhdistyspaikkaa. Ne ovat käytettävissä havainnon tallennuksen yhteydessä paikan määrityksessä valinnoilla Hae paikka listalta ja Hae paikka nimellä. Lintutorneja yms. torneja, joita voidaan käyttää Tornien taistossa, listalla on 60.

Taivalkosken luontokohteita
(päivitetty 25.4.2021 khi)
Taivalkosken alue kuuluu ilmastollisesti pohjoisboreaaliseen havumetsävyöhykkeeseen (taiga) ja täältä löytyy runsaasti edustavia vanhan metsän suojelualueita. Kohteet 1‒17 ovat metsäluontokohteita, kohteet 18‒22 suoluontokohteita, kohteet 23‒39 vesilintu- ja kahlaajakohteita sekä kohteet 40‒41 peltokohteita ja kohde 42 Taivalvaaran hyppyrimäen tarkkailupiste.

Oulun seudun lintutornit

Lintutorniesite on julkaistu 14.4.2015 niin suomeksi kuin englanniksi. Siitä löydät tiedot seudun torneista, niiden sijainnista, pääsystä ja varustelusta lintutietoineen.

Oulun kaupunki, yhdyskunta ja ympäristöpalvelut sekä Oulun seudun ympäristötoimi
Puh. 08 558 410
ymparisto(at)ouka.fi


Pohjois-Pohjanmaan lintutorniopas.pdf Opas on tehty Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteistyönä. Julkaisuvuosi 2001.

Keskisen Oulun kaupungin lintupaikat Ympäristötoimen sivusto Oulun lintupaikoista.

Ruskon liikkumisohjeet Ruskon jätekeskuksen kanssa on sovittu pelisäännöt alueella liikkumisesta

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA) IBA-projekti on BirdLife Internationalin ja sen jäsenjärjestöjen tärkein linnustonsuojeluhanke.

Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) Kansainvälisen IBA-hankkeen laajennuksena toteutetussa FINIBA-hankkeessa kartoitettiin Suomen tärkeimmät lintualueet.

Liikkumisrajoitusalueet yksityismaan luonnonsuojelualueilla Monilla hyvillä lintupaikoilla on liikkumisrajoituksia erityisesti pesintäaikaan. Niihin voi tutustua esim. Ympäristöhallinnon sivustolla Liikkuminen luonnossa – Pohjois-Pohjanmaa.

Lähimmät lintutornit Mikko Heikkisen tarjoama palvelu kännyköille https://www.biomi.org/

Kotiseutusi linnut Mikko Heikkisen tarjoama palvelu kännyköille https://www.biomi.org/