Lintupaikat ja -tornit

Pohjois-Pohjanmaa on lintuharrastajan kannalta todella monipuolinen ja mielenkiintoinen alue harrastaa ja retkeillä. Alueen länsireunalta löytyy runsaasti mereisiä lintupaikkoja sekä laajoja peltoaukeita, matalia merenlahtia ja saaristoa. Sisempänä on laajoja suo- ja metsäalueita, sisäjärviä ja Koillismaan vaaroja vanhoine metsineen. Vaihtelevien ja monipuolisten elinympäristöjen vuoksi alueen pesimä- ja muuttolinnusto on rikas ja monipuolinen.


Pohjois-Pohjanmaan linturetkiopas Ajantasaistettu versio vuoden 1996 Pohjois-Pohjanmaan linturetkioppaasta.

Pohjois-Pohjanmaan linturetkiopas vm 1996 PPLY julkaisi vuonna 1996 Pohjois-Pohjanmaan linturetkioppaan. Kirja on valitettavasti tällä hetkellä loppuunmyyty. Se on kuitenkin skannattu tänne verkkoon. Tekstin lintutiedot pitävät pääosin paikkansa, mutta yhteystiedoissa ja teiden nimissä voi olla virheitä tai puutteita, vaikka osin ne on korjattu.

Pohjois-Pohjanmaan lintutorniopas.pdf Opas on tehty Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteistyönä. Julkaisuvuosi 2001.

Keskisen Oulun kaupungin lintupaikat Ympäristötoimen sivusto Oulun lintupaikoista.

Ruskon liikkumisohjeet Ruskon jätekeskuksen kanssa on sovittu pelisäännöt alueella liikkumisesta

Suomen kansainvälisesti tärkeät lintualueet (IBA) IBA-projekti on BirdLife Internationalin ja sen jäsenjärjestöjen tärkein linnustonsuojeluhanke.

Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) Kansainvälisen IBA-hankkeen laajennuksena toteutetussa FINIBA-hankkeessa kartoitettiin Suomen tärkeimmät lintualueet.

Liikkumisrajoitusalueet yksityismaan luonnonsuojelualueilla Monilla hyvillä lintupaikoilla on liikkumisrajoituksia erityisesti pesintäaikaan. Niihin voi tutustua esim. Ympäristöhallinnon sivustolla Liikkuminen luonnossa – Pohjois-Pohjanmaa.

Lähimmät lintutornit Mikko Heikkisen tarjoama palvelu kännyköille https://www.biomi.org/

Kotiseutusi linnut Mikko Heikkisen tarjoama palvelu kännyköille https://www.biomi.org/