Vastaa kyselyyn luontohavaintojen ilmoittamisesta!

Luonnontieteellinen keskusmuseolla (Luomuksella) on meneillään kysely, jonka tarkoituksena on selvittää mitä lajiryhmiä suomalaiset havainnoivat, mikä motivoi heitä ilmoittamaan havaintojaan ja mitkä tekijät parantaisivat mahdollisuuksia ilmoittaa enemmän havaintoja. Tiedon avulla voidaan paremmin tukea lajihavaintojen keruuta ja ilmoittamista. Kysely toteutetaan yhteistyössä mm. BirdLife Suomen kanssa.

Kysely löytyy osoitteesta: https://www.luomus.fi/fi/kysely-luontohavaintojen-tekemisesta-ilmoittamisesta

Kysely on auki 15.3.2023 asti.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Halutessasi voit antaa sähköpostiosoitteesi kyselyn tekijöiden käyttöön, mikäli olet kiinnostunut saamaan lisätietoja esimerkiksi lajiseurannoista. Sähköpostiosoitetta ja kyselyn vastauksia ei kuitenkaan yhdistetä toisiinsa. Kyselyn tietoja säilytetään Luonnontieteellisessä keskusmuseossa (Luomus).

Yhteenveto vastauksista tullaan julkaisemaan myöhemmin mm. Luomuksen verkkosivuilla (luomus.fi).

Kyselyyn toivotaan vastattavan vain kerran per henkilö. Kyselyyn vastaaminen kestää 5-15 minuuttia riippuen vastausten laajuudesta.

Kiitos sekä kyselyyn vastaamisesta!

Onnistuneita lintu- ja luontoretkiä!

Aleksi Lehikoinen                        Tero Toivanen
Luomus                                BirdLife Suomi

Posted in Birdlife, Harrastus, Luomus, Uutiset.