Valtakunnallinen atlastiedote 29.6.

Atlastiedote 11, 29.6.2023

 

Atlasviikkojen 12.–25.6. satoa 

Atlasviikkojen aikana ilmoitettiin yli 140 000 atlashavaintoa. Tyhjien ja satunnaishavaintoja sisältävien atlasruutujen määrä väheni roimasti (1 812 -> 1 500) ja vastaavasti paremmin tutkittujen ruutujen määrä kasvoi hienosti. Tiedot kertyivät yksittäisistä havainnoista sekä kesän lintulaskennoista, joiden keskeinen aika osui atlasviikoille. Maan eteläpuoliskon atlasruuduista 38 % saatiin vähintään tyydyttävästi selvitetyiksi (ennen atlasviikkoja 31 %). Lapissa atlastilanne koheni 12 suurruudulla 44 suurruudusta. Lämmin kiitos kaikille atlashavaintoja ilmoittaneille!

Atlasviikoilla kannustettiin ilmoittamaan tietoja kaikkien lajien ohella erityisesti yleisistä lajeista. Näin tapahtuikin: peipon, västäräkin, variksen, harakan ja pajulinnun atlaskartan aukkoja täyttyi. Atlashavaintoja ilmoitettiin enemmän kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna västäräkistä, variksesta ja harakasta. Kaikkien lajien atlaskartoissa on yhä aukkoja, joten kannattaa jatkaa aktiivista havainnointia ja tietojen ilmoittamista! Erityisesti Lapissa ja Itä-Suomessa on katvealueita.

 

Atlasviikot päättyivät, atlas jatkuu 

Monien lajien, kuten västäräkin, kirjosiepon, metsäkirvisen ja harmaasiepon, pesinnät ovat nyt poikasvaiheessa. Korkeiden pesimävarmuusindeksien varmistaminen on helppoa pitkälle heinäkuuhun. Älä siis lopeta atlasretkeilyä! Muista ilmoittaa myös alemman indeksin havainnot, sillä kaikilta lajeilta pesää tai poikasia ei helposti havaita. Monilla lajeilla korkein pesimävarmuusindeksi saadaan esim. varoittelevasta emosta (indeksi 63), kahtena päivänä samalla paikalla havaitusta yksilöstä (indeksi 4) tai vain kertaalleen havaitusta linnusta (indeksi 2).

Joillakin lajeilla pesimäkausi on lopuillaan. Esimerkiksi kottaraisen ja käpylintujen poikueparvet sekä syysmuutolla olevat kahlaajat saavat pesimävarmuusindeksin 1.

 

Lapissa kaivataan retkeilijöitä 

Vaikka tilanne kohentui atlasviikoilla, atlaksen selvitysastetavoite on saavuttamatta kaikilla Lapin suurruuduilla. Tarkista muiden retkeilyaikeet Lapin retkeilysivulta (www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/) ja valitse katvealue selvitettäväksesi atlaksen tulospalvelun avulla (https://tulokset.lintuatlas.fi/grid).

 

Atlaskisa 

Juhannuksena järjestettiin valtakunnallinen atlaskisa. Sen tulokset tulevat heinäkuun alkupuolella atlasviikkojen sivulle: https://www.birdlife.fi/atlasviikot2023/.

 

Atlassivut ruotsiksi – Atlassidor på svenska 

Lintuatlaksesta on nyt julkaistu tiivis paketti ruotsiksi. Myös pesimävarmuusindeksit on päivitetty vastaamaan suomenkielistä indeksien kuvausta.

Fågelatlassidan på svenska har nu publicerats. Också innehållet av häckingssäkerhetsindexen har uppdaterats att motsvara de finska beskrivningar. Kolla kompakta atlassidor här: https://lintuatlas.fi/fagelatlasen/.

 

Lisätietoa lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:
https://lintuatlas.fi/   sekä   https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:
https://lintuatlas.fi/indeksit/   sekä   https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:
https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/

Posted in Atlas-tiedotteet, Birdlife, Luomus, Uutiset.