Valtakunnallinen atlastiedote 14.11.2023

Atlas toisen pesimäkauden jälkeen

Atlaksessa on nyt yli 976 000 havaintoa ja määrä lisääntyy yhä, kun kesän havaintoja tallennetaan. Kerätään yhdessä kasaan miljoona havaintoa! Eteläisen Suomen atlasruuduista puolet on nyt tavoitteessa eli vähintään tyydyttävästi selvitetty. Lapistakin atlashavaintoja on ilmoitettu mukavasti, mutta tavoite on vielä vajaa kaikilla 50 × 50 km suurruuduilla.

Lappiin panostetaan lisää ensi vuonna. On tärkeää saada Lapissa muutenkin retkeilevät kirjaamaan ja ilmoittamaan havaintonsa atlakseen. Lappiin tarvitaan myös lisää lintuharrastajia atlasretkille, ja retkeilyä tulisi saada kattavammaksi. Näihin mietitään keinoja. Muualla katvealueita on saaristossa, Pohjois-Karjalassa ja paikoin keskisessä Suomessa.

Kaikkiaan atlas edistyi hienosti toisena vuonna, mistä kiitokset kaikille havainnoijille! Katvealueillakin kohennus saattaa olla enää pienestä kiinni, joten tästä on hyvä jatkaa.

Tarkista atlasruutusi, kysy kavereilta

Tarkista tilanne atlasruuduilla, joilla kävit kevään ja kesän aikana. Yleisiltäkin lajeilta voi puuttua havainto toiselta päivältä (indeksit 4 ja 5). Kannattaa klikata ruudun sivulta Puutelista, josta selviää, puuttuuko jokin havaitsemasi laji ruudun listalta kokonaan. Indeksin 2 havainto on parempi kuin ei havaintoa! Jututa myös tuttujasi. Moni havainnoi lintuja esimerkiksi mökillään, mutta ei tule ilmoittaneeksi havaintojaan. Tallenna tarvittaessa myös kaverisi tiedot atlakseen. Kaikki havainnot on tärkeää saada talteen ennen seuraavaa atlasvuotta ja maastotöiden suunnittelua.

Lintuatlaskampanjat

Atlasviikoilla (12.–25.6.2023) kannustettiin ilmoittamaan pesintään viittaavat havainnot paitsi kaikista, myös etenkin yleisistä lajeista, kuten peiposta, harakasta, variksesta ja pajulinnusta. Atlasviikkojen havaintomääriä verrattiin vastaavan ajanjakson havaintomääriin ensimmäisenä atlasvuonna 2022 sekä ennen atlasta 2021. Atlaksen todettiin lisänneen havaintomääriä yleisesti ja atlasviikkojen erityisesti. Erikseen mainituista lajeista ilmoitettiin hieman enemmän havaintoja kuin vertailukohteina olleista muista yleisistä lajeista. Atlasviikot kannattaa siis järjestää ensi vuonnakin.

Lintumessuilla 19.8. lanseerattiin suosittuun ”havaitse 100 lajia” -haasteeseen uusi atlassarja, jossa kerätään pesintään viittaavia havaintoja. Idea on Hannu Lehtorannan Pohjois-Karjalasta. Haaste ja säännöt julkaistaan tarkemmin vuodenvaihteessa. Sitä odotellessa voi jo suunnitella, minne atlasretket kannattaa ensi vuonna suunnata.

 

Lisätietoa lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla: https://lintuatlas.fi/ sekä https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/
https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:

https://lintuatlas.fi/indeksit/ sekä https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:

https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/

Posted in Atlas-tiedotteet, Birdlife, Luomus, Uutiset.